Statens Jordbruksverk                                           35                                                     JO 42 SM 1301