Statens Jordbruksverk                                            1                                                      JO 42 SM 1301