Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2011

JO 42 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Hushållsinkomst efter transfereringar 2009–2011 med uppdelning på inkomstkomponenter. Kronor per hushåll

1. Specified household incomes after transfers 2009–2011. SEK per household

 

Rad

Heltidsjordbruk1) 2011

Småbruk1)

2011

Samtliga1)

 

2011

2010

2009

Inkomst av tjänst (+)

1

227 500

391 300

333 100

326 400

324 100

Allmänna avdrag (-)

2

3 600

4 000

3 800

3 900

4 000

Inkomst av näringsverksamhet

Överskott (+)

3

186 600

43 200

86 900

83 900

72 700

Underskott (-)

4

23 400

19 500

21 000

18 700

21 800

Nettoinkomst av näringsverksamhet (5=3-4)

5

163 100

23 700

65 800

65 300

51 000

Därav nettoförändring av periodiseringsfond (+/-)

6

1 600

500

1 000

700

-4 400

Nettoförändring av expan-sionsmedel (+/-)

7

2 200

300

1 000

400

-1 500

Kapitalinkomster

Överskott (+)

8

52 900

29 100

36 700

34 400

34 100

Underskott(-)

9

17 700

19 200

17 800

13 200

13 700

Nettoinkomst av kapital (10=8-9)

10

35 200

9 900

19 000

21 200

20 500

Därav räntefördelning

 Positiv (+)

11

33 300

9 200

16 900

16 400

14 900

 Negativ (-)

12

3 600

500

1 400

1 400

1 200

 Räntefördelning, netto (13=11-12)

13

29 700

8 700

15 500

15 000

13 800

Hushållsinkomst före transfereringar (14=1-2+5+7+10)

14

424 300

421 200

415 200

409 300

390 100

Skattefria positiva transfereringar (+)

15

13 400

9 400

10 500

10 500

11 000

Negativa transfereringar (-)

16

102 800

99 100

97 600

102 700

106 700

Därav

 allmän pensionsavgift
(-)

17

24 700

21 200

21 900

21 500

20 900

 skatt på förvärvsinkomster (-)

18

116 000

124 100

118 300

116 800

113 900

 skatt på kapitalinkomster (-)

19

15 800

8 700

11 000

10 300

10 200

 övriga skatter (-)

20

8 900

6 000

7 000

6 300

5 800

 skattereduktioner (+)

21

64 100

62 500

62 200

53 700

45 600

 övriga negativa transfereringar (-)

22

1 500

1 700

1 500

1 600

1 500

Hushållsinkomst efter transfereringar (14+15-16)

23

335 000

331 500

328 100

317 100

295 800