Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2011

JO 42 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Antal brukare och maka/make, hushållsmedlemmar och hushåll 2011

10. Number of farmers and spouses, household members and households 2011

Redovisningsgrupp

Totalt antal

Medlemmar per hushåll

Brukare och maka/make

Hushålls-

medlemmar

Hushåll

Kvinnor

Män

Hela riket

48 747

61 479

156 938

67 646

2,32

Riksområden

RO 1

20 770

26 247

67 198

28 830

2,33

RO 2

20 495

25 748

65 768

28 266

2,33

RO 3

7 482

9 484

23 972

10 550

2,27

Åker, hektar

-2,0

2 325

2 624

7 124

3 065

2,32

2,1-5,0

8 205

9 617

24 681

10 997

2,24

5,1-10,0

9 944

12 115

30 451

13 665

2,23

10,1- 20,0

8 892

11 476

27 978

12 680

2,21

20,1-  30,0

4 407

5 950

14 335

6 404

2,24

30,1-  50,0

5 068

6 918

17 064

7 372

2,31

50,1-100,0

5 726

7 564

20 095

7 991

2,51

100,1-200,0

3 213

4 027

11 657

4 226

2,76

200,1-

967

1 188

3 553

1 246

2,85

Heltidsjordbruk

11 291

14 691

40 384

15 470

2,61

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

12 178

16 111

39 476

17 404

2,27

Trädgårdsväxter

549

685

1 696

736

2,30

Jordbruks- och trädgårdsväxter

353

447

1 169

474

2,47

Mjölkkor

3 586

4 808

13 240

5 101

2,60

Köttdjur

7 114

9 477

24 132

10 097

2,39

Nötkreatur, blandat

237

325

858

342

2,51

Andra husdjur

2 736

3 034

8 625

3 424

2,52

Blandad husdjursskötsel

1 115

1 324

3 774

1 466

2,57

Blandat jordbruk

- mest växtodling

1 313

1 646

4 399

1 786

2,46

- mest husdjur

2 165

2 728

7 224

2 936

2,46

Småbruk

17 401

20 894

52 345

23 880

2,19

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

30-39 år

4 366

5 566

18 255

6 095

3,00

40-49 år

10 054

12 350

42 906

13 651

3,14

50-64 år

19 585

24 891

60 570

27 011

2,24

65-    år

14 159

17 711

32 692

19 737

1,66


10. Forts.

Redovisningsgrupp

               Totalt antal

Medlemmar per hushåll

Brukare och maka/make

Hushålls-medlemmar

Hushåll

Kvinnor

Män

Län

Stockholms

1 195

1 445

3 592

1 666

2,16

Uppsala

2 042

2 570

6 640

2 842

2,34

Södermanlands

1 443

1 766

4 461

1 973

2,26

Östergötlands

2 462

3 079

8 012

3 377

2,37

Jönköpings

2 830

3 473

9 292

3 743

2,48

Kronobergs

1 804

2 310

5 931

2 501

2,37

Kalmar

2 406

3 060

7 849

3 352

2,34

Gotlands

1 042

1 343

3 624

1 483

2,44

Blekinge

993

1 324

3 285

1 433

2,29

Skåne

5 876

7 414

19 027

8 128

2,34

Hallands

2 368

2 951

7 589

3 220

2,36

Västra Götalands

9 812

12 499

31 612

13 679

2,31

Värmlands

2 629

3 324

8 320

3 701

2,25

Örebro

1 713

2 127

5 365

2 350

2,28

Västmanlands

1 181

1 485

3 771

1 630

2,31

Dalarnas

1 536

1 916

4 888

2 148

2,28

Gävleborgs

1 784

2 259

5 741

2 493

2,30

Västernorrlands

1 600

1 979

4 988

2 192

2,28

Jämtlands

1 201

1 538

3 927

1 746

2,25

Västerbottens

1 875

2 352

5 966

2 595

2,30

Norrbottens

955

1 265

3 058

1 394

2,19