Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2011

JO 42 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

11. Taxerade förvärvsinkomster för brukare och maka/make 2011 med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per person

11. Assessed incomes from business and employment for farmers and spouses in 2011 distributed by women and men. SEK per person

Redovisningsgrupp

Inkomst per person för brukare och maka/make

Näringsverksamhet

Tjänst

Sammanräknad

förvärvsinkomst

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Hela riket

19 772

65 725

193 630

186 894

213 401

252 619

Riksområden

RO 1

23 273

78 833

192 318

173 321

215 591

252 154

RO 2

16 906

60 194

194 306

193 811

211 212

254 005

RO 3

17 902

44 464

195 416

205 677

213 318

250 141

Åker, hektar

-2,0

18 058

44 112

202 504

225 667

220 562

269 780

2,1-5,0

8 228

23 825

211 787

258 126

220 014

281 951

5,1-10,0

8 622

28 698

206 211

243 335

214 833

272 032

10,1- 20,0

11 439

40 657

195 715

210 169

207 154

250 826

20,1-  30,0

16 142

58 450

189 142

175 269

205 283

233 720

30,1-  50,0

24 204

85 594

181 960

137 344

206 163

222 938

50,1-100,0

39 692

135 244

173 488

94 257

213 180

229 501

100,1-200,0

55 961

171 636

164 468

70 174

220 429

241 810

200,1-

68 225

191 497

167 451

56 431

235 676

247 929

Heltidsjordbruk

48 376

147 409

163 627

77 295

212 003

224 704

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

18 493

75 282

197 434

178 821

215 927

254 103

Trädgårdsväxter

35 357

77 569

167 551

160 140

202 908

237 709

Jordbruks- och trädgårdsväxter

38 928

107 408

174 164

123 912

213 092

231 320

Mjölkkor

69 695

172 175

132 280

44 720

201 975

216 895

Köttdjur

19 079

73 318

186 641

155 664

205 720

228 982

Nötkreatur, blandat

58 941

168 063

135 766

49 561

194 706

217 624

Andra husdjur

16 521

46 839

197 092

201 724

213 614

248 563

Blandad husdjursskötsel

20 934

57 854

177 663

169 360

198 597

227 215

Blandat jordbruk

- mest växtodling

23 178

82 048

182 514

152 050

205 692

234 098

- mest husdjur

24 859

81 764

184 525

145 510

209 384

227 273

Småbruk

8 794

27 406

210 923

251 466

219 717

278 872

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

16 876

75 527

192 891

208 734

209 767

284 261

40-49 år

23 737

80 391

211 544

206 193

235 282

286 584

50-64 år

23 690

78 619

212 579

178 005

236 269

256 625

65-    år

12 694

34 093

156 475

179 695

169 169

213 788