Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2011

JO 42 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Taxerade förvärvsinkomster m.m. 2011. Kronor per hushåll

2. Assessed incomes from business and employment etc. in 2011. SEK per household

Redovisningsgrupp

Taxerad inkomst av närings-verksamhet

Taxerad inkomst av tjänst

Därav pension m.m.

Samman-räknad förvärvsinkomst

Taxerad förvärvs-inkomst

Beskatt-ningsbar förvärvs-inkomst

Hela riket

75 142

333 096

77 057

408 238

404 453

356 182

Riksområden

RO 1

89 861

320 101

73 708

409 961

406 045

358 298

RO 2

68 257

341 760

76 768

410 017

406 294

357 588

RO 3

53 366

345 394

86 982

398 760

395 169

346 637

Åker, hektar

-2,0

52 253

366 695

83 737

418 948

415 136

368 995

2,1-5,0

27 307

401 952

98 162

429 259

424 993

376 615

5,1-10,0

32 232

384 500

93 318

416 731

412 769

364 394

10,1-20,0

45 671

348 347

85 864

394 018

390 350

341 485

20,1-30,0

66 240

317 390

73 646

383 630

380 339

331 168

30,1-50,0

98 589

280 500

63 110

379 090

375 727

327 163

50,1-100,0

158 610

246 890

47 582

405 501

402 005

354 088

100,1-200,0

209 682

228 176

36 134

437 858

433 750

386 703

200,1-

239 545

224 380

34 279

463 925

459 438

414 006

Heltidsjordbruk

177 986

227 452

40 268

405 438

401 811

354 292

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

84 003

326 881

77 856

410 884

407 081

358 656

Trädgårdsväxter

100 037

294 911

80 221

394 948

391 575

342 682

Jordbruks- och trädgårdsväxter

131 521

272 521

66 024

404 042

400 668

353 079

Mjölkkor

214 276

173 603

30 626

387 879

384 826

337 571

Köttdjur

83 730

305 070

62 406

388 800

385 290

336 335

Nötkreatur, blandat

204 801

184 816

36 648

389 617

386 308

338 080

Andra husdjur

55 550

361 139

72 158

416 689

411 962

364 642

Blandad husdjursskötsel

69 668

317 045

60 103

386 713

382 854

334 189

Blandat jordbruk

- mest växtodling

94 390

303 209

61 968

397 599

393 844

345 592

- mest husdjur

95 603

300 471

64 666

396 074

392 478

342 861

Småbruk

30 779

391 257

97 682

422 037

418 080

370 051

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

81 081

330 221

1 381

411 302

405 461

372 798

40-49 år

90 979

368 376

3 163

459 355

454 273

416 010

50-64 år

91 585

358 565

25 500

450 150

445 408

405 100

65-    år

40 000

277 791

226 073

317 791

316 984

245 314