Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2011

JO 42 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Hushållsinkomst före transfereringar 2011. Kronor per hushåll

3. Household income before transfers in 2011. SEK per household

Redovisningsgrupp

Taxerad inkomst av tjänst

Allmänna avdrag

Nettoinkomst av näringsverk-

samhet

Nettoförändring

av expansions-medel

Nettoinkomst av kapital

Hushållsinkomst före transfere-ringar

Hela riket

333 096

3 785

65 820

1 047

18 972

415 150

Riksområden

RO 1

320 101

3 916

78 633

1 260

19 169

415 247

RO 2

341 760

3 723

61 109

1 493

19 160

419 799

RO 3

345 394

3 591

43 429

-731

17 926

402 427

Åker, hektar

-2,0

366 695

3 812

43 127

1 275

9 179

416 465

2,1-5,0

401 952

4 266

18 667

293

6 366

423 012

5,1-10,0

384 500

3 962

22 907

322

10 696

414 463

10,1- 20,0

348 347

3 669

36 878

734

15 190

397 481

20,1-  30,0

317 390

3 291

58 131

337

21 881

394 447

30,1-  50,0

280 500

3 363

93 565

1 008

28 931

400 641

50,1-100,0

246 890

3 495

152 865

2 771

34 587

433 619

100,1-200,0

228 176

4 108

197 074

3 681

40 178

465 002

200,1-

224 380

4 486

174 921

2 153

37 607

434 574

Heltidsjordbruk

227 452

3 627

163 137

2 163

35 185

424 310

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

326 881

3 803

77 821

1 847

27 033

429 780

Trädgårdsväxter

294 911

3 373

88 741

4 367

26 240

410 886

Jordbruks- och trädgårdsväxter

272 521

3 374

114 445

4 758

33 701

422 051

Mjölkkor

173 603

3 053

197 588

1 763

33 543

403 444

Köttdjur

305 070

3 510

77 381

1 063

23 922

403 925

Nötkreatur, blandat

184 816

3 309

196 429

1 623

40 114

419 673

Andra husdjur

361 139

4 727

27 245

194

5 351

389 201

Blandad husdjursskötsel

317 045

3 859

50 737

1 429

9 036

374 388

Blandat jordbruk

- mest växtodling

303 209

3 755

81 536

1 151

17 634

399 775

- mest husdjur

300 471

3 596

82 578

497

17 446

397 396

Småbruk

391 257

3 957

23 718

278

9 922

421 219

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

330 221

5 840

64 697

1 715

-7 817

382 976

40-49 år

368 376

5 083

79 466

1 785

5 037

449 582

50-64 år

358 565

4 742

81 112

1 434

22 250

458 619

65-    år

277 791

807

36 456

-299

34 046

347 187