Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2011

JO 42 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Hushållsinkomst efter transfereringar 2009–2011. Kronor per hushåll

5. Household income after transfers 2009–2011. SEK per household

Redovisningsgrupp

Heltidsjordbruk1)

Småbruk1)

Samtliga1)

2011

2011

2011

2010

2009

Hela riket

335 000

331 500

328 100

317 100

295 800

Riksområden

RO 1

336 800

325 000

327 100

319 500

294 600

RO 2

338 400

339 400

332 900

320 200

296 900

RO 3

313 000

324 500

317 700

302 500

296 000

Åker, hektar

-2,0

293 500

342 900

328 600

321 800

..

2,1-5,0

282 000

334 800

333 400

318 100

307 800

5,1-10,0

295 000

329 400

326 700

310 900

293 500

10,1- 20,0

274 400

317 000

315 000

301 500

287 500

20,1-  30,0

291 500

312 100

314 000

303 300

282 800

30,1-  50,0

312 500

309 900

320 000

306 500

282 400

50,1-100,0

342 800

330 600

343 800

336 100

300 800

100,1-200,0

362 300

..

365 000

362 400

316 100

200,1-

321 500

..

321 000

389 100

322 600

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

387 100

.

338 300

324 600

299 600

Trädgårdsväxter

329 700

.

324 300

324 300

294 500

Jordbruks- och trädgårdsväxter

346 700

.

330 300

313 700

308 100

Mjölkkor

321 400

.

320 400

327 800

278 300

Köttdjur

335 600

.

323 800

311 400

289 200

Nötkreatur, blandat

331 400

.

331 300

321 900

282 400

Andra husdjur

231 800

.

304 300

313 100

303 900

Blandad husdjursskötsel

294 900

.

298 500

281 600

276 600

Blandat jordbruk

- mest växtodling

336 300

.

317 700

300 400

285 400

- mest husdjur

333 500

.

316 100

312 500

286 200

Småbruk

..

331 500

331 500

316 100

302 100

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

30-39 år

272 200

323 600

303 100

304 700

279 000

40-49 år

341 400

369 100

354 200

349 600

326 900

50-64 år

348 900

359 800

347 500

342 900

320 800

65-    år

343 200

288 000

295 400

262 800

241 100


1)       Hushåll som driver jordbruksföretaget i aktiebolagsform ingår inte.

 

5. Forts

Redovisningsgrupp

Heltidsjordbruk1)

Småbruk1)

Samtliga1)

2011

2011

2011

2010

2009

Län

Stockholms

332 900

333 100

319 700

315 300

301 000

Uppsala

357 800

314 500

333 500

320 700

298 900

Södermanlands

335 200

324 300

324 900

317 700

289 000

Östergötlands

342 400

333 500

336 900

321 600

294 900

Jönköpings

372 800

352 600

358 000

350 800

320 100

Kronobergs

357 600

356 800

340 400

331 700

309 700

Kalmar

337 800

344 600

335 200

330 000

294 900

Gotlands

260 000

279 400

269 900

274 200

250 400

Blekinge

328 400

319 800

327 000

314 000

281 200

Skåne

341 800

332 500

329 400

324 700

302 600

Hallands

297 100

344 600

324 600

322 100

291 100

Västra Götalands

344 300

330 400

330 700

317 600

293 000

Värmlands

313 000

325 100

315 300

298 900

282 600

Örebro

329 000

333 300

327 500

311 700

299 700

Västmanlands

359 500

340 800

343 400

321 300

299 200

Dalarnas

300 700

326 700

315 100

300 400

286 300

Gävleborgs

330 000

319 500

313 100

298 200

285 300

Västernorrlands

324 400

334 800

330 800

310 900

305 700

Jämtlands

243 000

303 400

288 400

287 200

283 800

Västerbottens

367 200

332 600

335 900

317 100

310 200

Norrbottens

303 000

333 900

321 800

301 400

298 900


1)       Hushåll som driver jordbruksföretaget i aktiebolagsform ingår inte.