Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2011

JO 42 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Justerad och samlad inkomst av näringsverksamhet 2011, totalt per hushåll. Kronor per hushåll

6. Adjusted business incomes 2011. SEK per household

Redovisningsgrupp

Justerad inkomst av näringsverksamhet

Samlad inkomst av näringsverksamhet

Heltidsjordbruk1)

Småbruk1)

Samtliga1)

Heltidsjordbruk1)

Småbruk1)

Samtliga1)

Hela riket

196 649

33 186

83 343

195 022

32 680

82 385

Riksområden

RO 1

193 746

35 639

97 084

191 907

35 039

95 807

RO 2

203 745

36 904

79 878

200 140

36 452

78 514

RO 3

189 164

21 245

55 073

195 270

20 768

56 080

Åker, hektar

-2,0

111 842

51 987

55 154

120 877

51 333

55 287

2,1-5,0

97 810

25 862

26 360

87 908

25 481

26 142

5,1-10,0

92 746

32 176

32 953

92 272

31 822

32 628

10,1- 20,0

109 026

40 943

49 789

107 853

39 516

48 663

20,1-  30,0

135 000

42 076

73 953

134 632

39 443

73 502

30,1-  50,0

155 707

68 792

115 209

155 235

69 851

114 632

50,1-100,0

201 937

93 592

186 226

200 647

98 453

183 897

100,1-200,0

239 858

..

239 355

237 076

..

236 275

200,1-

220 928

..

220 448

216 694

..

216 217

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

224 104

.

101 706

218 988

.

99 350

Trädgårdsväxter

151 262

.

112 024

144 737

.

108 597

Jordbruks- och trädgårdsväxter

194 200

.

137 270

193 882

.

137 269

Mjölkkor

231 181

.

229 867

231 821

.

230 491

Köttdjur

168 240

.

98 935

166 862

.

98 164

Nötkreatur, blandat

227 165

.

226 627

227 937

.

227 398

Andra husdjur

76 311

.

34 916

77 722

.

35 101

Blandad husdjursskötsel

119 190

.

61 797

120 887

.

62 886

Blandat jordbruk

.

- mest växtodling

174 652

.

97 898

171 955

.

97 461

- mest husdjur

179 187

.

100 036

174 488

.

97 906

Småbruk

..

33 186

33 186

..

32 680

32 680

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

182 625

24 903

81 237

173 303

22 658

77 262

40-49 år

217 012

35 119

98 394

214 466

34 943

96 809

50-64 år

217 644

41 120

102 065

217 745

40 417

101 260

65-    år

128 408

26 501

48 749

129 459

26 606

49 265


1)       Hushåll som driver jordbruksföretaget i aktiebolagsform ingår inte.