Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2011

JO 42 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Nettoinkomst av näringsverksamhet 2011. Kronor per hushåll

7. Net business incomes 2011. SEK per household

Redovisningsgrupp

Överskott uppkommet under året

Underskott uppkommet under året

Årets nettoinkomst för jordbrukarhushåll

Taxerad inkomst av

näringsverksamhet

Kvittat mot äldre underskott

Totalt överskott

Hela riket

75 142

11 711

86 853

21 033

65 820

Riksområden

RO 1

89 861

10 863

100 724

22 091

78 633

RO 2

68 257

12 440

80 697

19 588

61 109

RO 3

53 366

12 077

65 443

22 014

43 429

Åker, hektar

-2,0

52 253

11 210

63 463

20 335

43 127

2,1-5,0

27 307

11 227

38 533

19 867

18 667

5,1-10,0

32 232

12 606

44 838

21 930

22 907

10,1- 20,0

45 671

13 366

59 037

22 159

36 878

20,1-  30,0

66 240

11 688

77 929

19 798

58 131

30,1-  50,0

98 589

10 562

109 151

15 586

93 565

50,1-100,0

158 610

9 742

168 353

15 487

152 865

100,1-200,0

209 682

11 095

220 776

23 702

197 074

200,1-

239 545

12 205

251 750

76 830

174 921

Heltidsjordbruk

177 986

8 576

186 562

23 425

163 137

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

84 003

13 361

97 364

19 543

77 821

Trädgårdsväxter

100 037

11 862

111 899

23 158

88 741

Jordbruks- och trädgårdsväxter

131 521

14 346

145 866

31 422

114 445

Mjölkkor

214 276

4 780

219 056

21 469

197 588

Köttdjur

83 730

10 561

94 290

16 910

77 381

Nötkreatur, blandat

204 801

4 678

209 480

13 050

196 429

Andra husdjur

55 550

13 377

68 927

41 682

27 245

Blandad husdjursskötsel

69 668

14 451

84 119

33 382

50 737

Blandat jordbruk

- mest växtodling

94 390

10 937

105 327

23 791

81 536

- mest husdjur

95 603

9 912

105 514

22 936

82 578

Småbruk

30 779

12 392

43 171

19 453

23 718

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

30-39 år

81 081

10 806

91 887

27 190

64 697

40-49 år

90 979

12 115

103 095

23 629

79 466

50-64 år

91 585

11 918

103 503

22 391

81 112

65-    år

40 000

11 703

51 703

15 247

36 456