Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2011

JO 42 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Bruttobelopp för räntefördelning, expansionsmedel och periodiseringsfond 2011. Kronor per hushåll

9. Gross figures for interest adjustment for self-employed, expansion funds and tax allocation reserve 2011. SEK per household

Redovisningsgrupp

Räntefördelning

Expansionsmedel

Periodiseringsfond

Positiv

Negativ

Avsättning

Återföring

Avsättning

Återföring

Hela riket

16 922

1 404

4 070

3 023

11 363

10 405

Riksområden

RO 1

17 985

2 071

4 493

3 233

14 645

13 368

RO 2

16 994

1 082

4 233

2 741

10 153

8 789

RO 3

13 825

443

2 474

3 205

5 634

6 641

Åker, hektar

-2,0

12 394

1 510

4 238

2 963

8 108

8 241

2,1-5,0

7 632

450

2 104

1 811

3 376

3 158

5,1-10,0

9 827

428

2 211

1 889

4 110

3 785

10,1- 20,0

11 832

782

2 882

2 148

6 277

5 151

20,1-  30,0

16 006

972

3 462

3 125

9 245

8 794

30,1-  50,0

21 549

1 489

4 344

3 337

13 374

12 797

50,1-100,0

31 010

2 750

7 329

4 557

24 848

22 519

100,1-200,0

40 391

4 871

9 422

5 740

37 296

34 216

200,1-

47 066

7 922

15 915

13 762

45 679

41 449

Heltidsjordbruk

33 344

3 622

7 515

5 352

28 910

27 283

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

21 281

1 600

5 900

4 053

14 126

11 770

Trädgårdsväxter

18 455

2 966

8 868

4 501

19 732

16 305

Jordbruks- och trädgårdsväxter

23 321

5 255

9 742

4 984

26 256

26 255

Mjölkkor

34 986

3 845

6 475

4 712

32 228

32 852

Köttdjur

20 709

988

3 981

2 918

11 232

10 461

Nötkreatur, blandat

32 132

2 787

2 652

1 029

29 038

29 809

Andra husdjur

9 886

2 223

3 145

2 951

7 824

8 010

Blandad husdjursskötsel

12 509

1 790

3 599

2 170

9 169

10 258

Blandat jordbruk

- mest växtodling

16 804

2 031

3 302

2 152

14 516

14 078

- mest husdjur

16 897

2 066

3 886

3 389

14 853

12 723

Småbruk

9 185

502

2 261

1 982

4 117

3 611

Brukarens ålder

-29 år

30-39 år

12 210

1 360

4 957

3 242

13 493

9 519

40-49 år

17 388

1 830

4 956

3 171

14 836

13 251

50-64 år

20 582

1 867

4 811

3 378

14 391

13 586

65-    år

13 609

500

2 142

2 442

4 124

4 640