Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 42 SM 1401

Jordbrukarhushållens inkomster 2012
Incomes of agricultural households 2012
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2012

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar ökade år 2012 med 3 600 kr (1 %) till 331 700 kr. Föregående år var ökningen 3 %. Inkomsterna var under 2012 störst vid jordbruksföretag med stora åker-arealer.

Vid heltidsjordbruk, jordbruksföretag som kräver en arbetsinsats bestående av minst 1 600 standardtimmar per år, var den genomsnittliga hushållinkomsten 336 200 kr. Den genomsnittliga inkomsten för heltidsjordbruk var störst hos jordbruksföretag med driftsinriktningen jordbruksväxter.

Vid småbruk, jordbruksföretag som har ett arbetsbehov som är lägre än 400 standardtimmar per år, var den genomsnittliga hushållsinkomsten 338 300 kr.

Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2010–2012. Kronor per hushåll

 

Heltidsjordbruk1)

Småbruk1)

Samtliga1)

2012

2012

2012

2011

2010

Hela riket

336 200

338 300

331 700

328 100

317 100

Åker, hektar

20,1-  30,0

294 400

331 100

314 500

314 000

303 300

30,1-  50,0

308 500

316 000

318 900

320 000

306 500

50,1-100,0

335 700

288 300

337 000

343 800

336 100

100,1-200,0

358 500

..

356 500

365 000

362 400

200,1-

362 500

..

361 900

321 000

389 100

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

409 200

.

343 900

338 300

324 600

Mjölkkor

289 400

.

288 600

320 400

327 800

Köttdjur

333 300

.

320 900

323 800

311 400

Andra husdjur

367 500

.

337 200

304 300

313 100

1) Hushåll som driver jordbruksföretaget i aktiebolagsform ingår inte.