Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2012

JO 42 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

15. Justerad inkomst av näringsverksamhet, taxerad inkomst av tjänst, nettoinkomst av kapital exkl. räntefördelning samt totalt för samtliga inkomstslag 2012 för samtaxerade maka/make med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per person

15. Adjusted business income and income from capital, income from employment and total income 2012 for jointly assessed spouses of the holders distributed by women and men. SEK per person

Redovisningsgrupp

Justerad inkomst av näringsverksamhet

Taxerad inkomst av tjänst

Justerad inkomst av kapital

Totalt för samtliga inkomstslag

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Hela riket

18 409

30 543

199 543

252 776

185

-3 144

218 136

280 176

Riksområden

RO 1

23 194

35 662

197 214

257 417

52

-5 979

220 460

287 100

RO 2

14 289

29 653

200 791

258 640

293

-1 648

215 372

286 645

RO 3

15 642

23 006

203 133

230 804

282

-1 243

219 057

252 567

Åker, hektar

-2,0

15 702

25 901

202 672

278 658

-2 283

-7 664

216 092

296 895

2,1-5,0

4 564

13 345

214 865

291 746

-2 774

-8 558

216 655

296 532

5,1- 10,0

5 475

20 539

210 725

274 873

-1 688

-3 303

214 511

292 109

10,1- 20,0

8 641

26 480

205 037

247 598

936

414

214 614

274 492

20,1- 30,0

14 284

28 086

199 064

230 606

910

4 888

214 258

263 579

30,1- 50,0

22 144

39 576

193 661

212 836

2 479

3 165

218 285

255 578

50,1-100,0

35 840

67 986

184 216

164 895

3 098

-4 844

223 154

228 037

100,1-200,0

54 927

129 196

173 775

117 341

546

-2 410

229 248

244 127

200,1-

56 698

198 987

176 417

104 278

506

-3 850

233 621

299 415

Heltidsjordbruk

44 855

97 711

175 076

147 687

1 692

-421

221 623

244 978

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

19 892

34 905

205 167

241 029

2 504

2 701

227 563

278 635

Trädgårdsväxter

46 424

59 118

174 504

254 249

2 755

12 609

223 682

325 977

Jordbruks- och trädgårdsväxter

55 319

57 133

166 468

170 580

6 230

-5 984

228 018

221 729

Mjölkkor

56 328

121 162

139 931

104 261

1 234

-5 878

197 493

219 545

Köttdjur

17 085

40 225

198 991

207 156

37

1 847

216 113

249 228

Nötkreatur, blandat

42 881

6 885

168 300

146 019

10 159

2 037

221 340

154 941

Andra husdjur

17 758

30 427

200 765

262 060

-2 806

-4 334

215 718

288 153

Blandad husdjursskötsel

17 761

35 361

188 822

243 578

-3 936

-993

202 647

277 946

Blandat jordbruk

- mest växtodling

18 066

11 669

196 922

242 920

747

-4 102

215 734

250 487

- mest husdjur

20 964

21 716

192 828

233 896

272

-5 030

214 065

250 582

Småbruk

5 885

18 686

214 053

284 715

-1 616

-6 432

218 322

296 969

Företagarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

..

..

30-39 år

12 433

28 941

195 086

284 371

-11 638

-17 478

195 881

295 834

40-49 år

20 821

39 251

219 059

277 269

-8 202

-13 613

231 678

302 907

50-64 år

23 552

33 648

218 053

258 019

-593

-1 609

241 013

290 058

65- år

11 907

18 478

 

165 041

204 735

 

9 774

13 285

 

186 722

236 498