Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2012

JO 42 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Nettoinkomst av näringsverksamhet 2012. Kronor per hushåll

7. Net business incomes 2012. SEK per household

Redovisningsgrupp

Överskott uppkommet under året

Underskott uppkommet under året

Årets nettoinkomst för jordbrukarhushåll

Taxerad inkomst av

näringsverksamhet

Kvittat mot äldre underskott

Totalt överskott

Hela riket

73 172

11 183

84 355

23 647

60 708

Riksområden

RO 1

89 279

11 735

101 014

23 814

77 201

RO 2

64 608

10 553

75 161

23 473

51 688

RO 3

51 498

11 347

62 845

23 652

39 194

Åker, hektar

-2,0

52 621

17 765

70 385

22 375

48 010

2,1-5,0

26 341

9 956

36 297

21 383

14 914

5,1-10,0

31 699

11 234

42 933

24 066

18 867

10,1- 20,0

44 563

11 355

55 918

23 643

32 275

20,1-  30,0

64 448

10 634

75 082

22 003

53 079

30,1-  50,0

94 845

8 848

103 693

19 784

83 910

50,1-100,0

150 172

8 979

159 151

19 688

139 463

100,1-200,0

203 250

12 850

216 100

31 971

184 129

200,1-

227 803

23 403

251 205

62 070

189 136

Heltidsjordbruk

173 446

11 014

184 460

27 024

157 436

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

84 044

11 804

95 848

21 941

73 907

Trädgårdsväxter

117 945

10 307

128 252

24 011

104 241

Jordbruks- och trädgårdsväxter

150 830

30 404

181 234

36 492

144 742

Mjölkkor

194 660

6 062

200 722

36 548

164 174

Köttdjur

82 771

8 873

91 644

19 938

71 706

Nötkreatur, blandat

173 239

2 863

176 102

18 708

157 393

Andra husdjur

61 836

18 152

79 989

29 183

50 806

Blandad husdjursskötsel

72 549

16 233

88 782

29 232

59 550

Blandat jordbruk

- mest växtodling

93 022

12 672

105 695

25 523

80 171

- mest husdjur

93 971

10 111

104 082

29 607

74 475

Småbruk

29 960

11 289

41 250

21 602

19 647

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

30-39 år

79 105

12 700

91 805

26 500

65 305

40-49 år

88 216

12 695

100 911

27 104

73 807

50-64 år

90 704

11 502

102 206

24 985

77 221

65-    år

39 365

9 531

48 896

18 866

30 030