Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2012

JO 42 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Justerad och samlad inkomst av näringsverksamhet 2012, totalt per hushåll. Kronor per hushåll

6. Adjusted business incomes 2012. SEK per household

Redovisningsgrupp

Justerad inkomst av näringsverksamhet

Samlad inkomst av näringsverksamhet

Heltidsjordbruk1)

Småbruk1)

Samtliga1)

Heltidsjordbruk1)

Småbruk1)

Samtliga1)

Hela riket

182 805

27 850

74 116

185 489

28 158

75 105

Riksområden

RO 1

198 810

34 775

95 059

197 296

34 543

94 539

RO 2

158 407

28 017

61 891

167 170

28 601

64 285

RO 3

175 988

16 357

48 876

181 526

16 918

50 267

Åker, hektar

-2,0

163 918

51 179

59 830

166 374

51 591

60 510

2,1-5,0

121 952

20 508

21 783

113 034

20 560

21 925

5,1-10,0

70 406

26 255

26 490

74 436

26 683

27 239

10,1- 20,0

110 195

33 026

42 347

108 759

33 605

42 455

20,1-  30,0

115 768

52 509

63 831

119 799

52 844

65 358

30,1-  50,0

136 928

64 720

100 048

141 268

64 847

101 731

50,1-100,0

175 342

47 941

159 016

180 901

53 864

163 137

100,1-200,0

222 537

..

216 046

223 092

..

216 949

200,1-

247 565

..

246 866

242 892

..

242 209

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

245 309

.

97 253

235 384

.

95 369

Trädgårdsväxter

189 729

.

131 564

179 334

.

124 739

Jordbruks- och trädgårdsväxter

216 851

.

177 634

212 207

.

173 083

Mjölkkor

168 650

.

167 738

182 472

.

181 511

Köttdjur

152 497

.

83 426

156 356

.

86 529

Nötkreatur, blandat

165 785

.

165 785

179 611

.

179 611

Andra husdjur

218 439

.

63 572

209 697

.

62 410

Blandad husdjursskötsel

122 638

.

68 144

124 893

.

69 262

Blandat jordbruk

.

.

- mest växtodling

179 955

.

94 169

174 716

.

93 165

- mest husdjur

169 834

.

91 373

168 833

.

90 925

Småbruk

.

27 850

27 850

.

28 158

28 158

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

177 184

29 024

79 381

172 403

28 709

77 385

40-49 år

200 532

27 815

86 678

202 784

29 106

87 825

50-64 år

205 840

34 910

93 720

210 484

34 959

95 133

65-    år

107 726

21 092

39 845

111 665

21 364

41 191


1)     Hushåll som driver jordbruksföretaget i aktiebolagsform ingår inte.