Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2012

JO 42 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Bruttobelopp för räntefördelning, expansionsmedel och periodiseringsfond 2012. Kronor per hushåll

9. Gross figures for interest adjustment for self-employed, expansion funds and tax allocation reserve 2012. SEK per household

Redovisningsgrupp

Räntefördelning

Expansionsmedel

Periodiseringsfond

Positiv

Negativ

Avsättning

Återföring

Avsättning

Återföring

Hela riket

14 930

1 124

3 742

3 152

10 638

11 627

Riksområden

RO 1

17 087

1 670

4 896

2 974

14 887

14 368

RO 2

13 629

822

3 070

3 279

8 266

10 660

RO 3

12 443

417

2 351

3 303

5 224

6 615

Åker, hektar

-2,0

10 850

1 093

5 493

2 750

8 632

9 312

2,1-5,0

6 930

367

1 944

1 496

3 263

3 405

5,1-10,0

8 627

306

1 975

1 923

3 755

4 504

10,1- 20,0

10 639

572

2 434

2 321

5 297

5 405

20,1-  30,0

13 909

1 174

2 641

3 097

8 216

9 742

30,1-  50,0

19 059

1 047

3 279

3 470

12 125

13 808

50,1-100,0

26 091

2 203

5 183

5 396

21 887

26 007

100,1-200,0

34 632

3 800

9 588

7 599

35 778

36 681

200,1-

44 279

5 508

22 495

8 193

47 550

42 893

Heltidsjordbruk

28 875

2 835

8 072

6 058

27 804

30 488

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

20 560

1 386

5 958

3 671

14 590

12 706

Trädgårdsväxter

17 260

2 748

10 611

4 625

24 621

17 796

Jordbruks- och trädgårdsväxter

29 791

4 224

6 778

4 004

28 279

23 728

Mjölkkor

23 044

3 233

3 452

5 927

24 695

38 468

Köttdjur

16 637

793

2 823

3 844

9 740

12 843

Nötkreatur, blandat

25 879

1 663

609

2 607

23 598

37 423

Andra husdjur

10 799

1 563

5 113

2 745

9 366

8 204

Blandad husdjursskötsel

11 554

790

1 628

2 680

9 491

10 608

Blandat jordbruk

- mest växtodling

16 004

1 583

3 303

4 730

13 605

12 601

- mest husdjur

17 892

1 821

4 694

4 315

15 377

14 929

Småbruk

8 350

371

2 223

1 693

3 841

4 148

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

10 892

1 068

5 438

3 182

12 845

10 849

40-49 år

14 683

1 525

3 892

3 032

13 558

14 705

50-64 år

18 580

1 488

4 257

3 437

13 759

15 172

65-    år

12 002

437

2 538

2 942

4 217

5 563