Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 42 SM 1501

Jordbrukarhushållens inkomster 2013
Incomes of agricultural households 2013
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar
ökade år 2013 med 8 200 kr (2 %) till 339 800 kr. Inkomsterna var under 2013 störst vid jordbruksföretag med stora arealer åkermark.

Vid heltidsjordbruk var den genomsnittliga hushållsinkomsten 344 800 kr. Jämfört med 2012 innebär det en ökning med 8 600 kr (3 %). Den genomsnittliga inkomsten för heltidsjordbruk var störst hos jordbruksföretag med driftsinriktningen jordbruksväxter.

Vid småbruk var den genomsnittliga hushållsinkomsten 345 400 kr. Ökningen jämfört med föregående år var 7 100 kr vilket motsvarar 2 %.

Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012–2013. Kronor per hushåll

 

Heltidsjordbruk1)

Småbruk1)

Samtliga1)

2013

2012

2013

2012

2013

2012

Hela riket

344 800

336 200

345 400

338 300

339 800

331 700

Åker, hektar

 

20,1-  30,0

313 400

294 400

335 100

331 100

323 300

314 500

30,1-  50,0

320 800

308 500

340 800

316 000

327 400

318 900

50,1-100,0

346 900

335 700

287 700

288 300

343 800

337 000

100,1-200,0

365 400

358 500

..

..

364 700

356 500

200,1-

337 300

362 500

..

..

377 000

361 900

Driftsinriktning

 

Jordbruksväxter

406 300

409 200

.

.

346 700

343 900

Mjölkkor

318 900

289 400

.

.

318 100

288 600

Köttdjur

336 700

333 300

.

.

329 000

320 900

Andra husdjur

321 600

367 500

.

.

342 200

337 200

1) Hushåll som driver jordbruksföretaget i aktiebolagsform ingår inte.