Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2013

JO 42 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Hushållsinkomst efter transfereringar 2011–2013 med uppdelning på inkomstkomponenter. Kronor per hushåll

1. Specified household incomes after transfers 2011–2013. SEK per household

 

Rad

Heltidsjordbruk1) 2013

Småbruk1)

2013

Samtliga1)

 

2013

2012

2011

Inkomst av tjänst (+)

1

250 800

412 400

356 500

344 900

333 100

Allmänna avdrag (-)

2

3 700

3 600

3 700

3 700

3 800

Inkomst av näringsverksamhet

Överskott (+)

3

186 500

41 900

85 600

84 400

86 900

Underskott (-)

4

26 600

22 600

24 400

23 600

21 000

Nettoinkomst av näringsverksamhet (5=3-4)

5

160 000

19 300

61 200

60 700

65 800

Därav nettoförändring av periodiseringsfond (+/-)

6

-4 200

-500

-1 700

-1 000

1 000

Nettoförändring av expan-sionsmedel (+/-)

7

1 700

-

300

600

1 000

Kapitalinkomster

Överskott (+)

8

46 600

29 000

33 700

36 800

36 700

Underskott(-)

9

18 700

18 600

17 900

18 900

17 800

Nettoinkomst av kapital (10=8-9)

10

28 000

10 300

15 800

17 900

19 000

Därav räntefördelning

 Positiv (+)

11

26 500

7 600

13 300

14 900

16 900

 Negativ (-)

12

2 900

400

1 100

1 100

1 400

 Räntefördelning, netto (13=11-12)

13

23 600

7 200

12 200

13 800

15 500

Hushållsinkomst före transfereringar (14=1-2+5+7+10)

14

436 700

438 500

430 100

420 400

415 200

Skattefria positiva transfereringar (+)

15

12 700

9 100

10 100

10 400

10 500

Negativa transfereringar (-)

16

104 600

102 100

100 400

99 100

97 600

Därav

 

 

 

 allmän pensionsavgift
(-)

17

25 700

21 700

22 800

22 300

21 900

 skatt på förvärvsinkomster (-)

18

121 900

130 700

125 300

121 300

118 300

 skatt på kapitalinkomster (-)

19

13 900

8 600

10 100

11 000

11 000

 övriga skatter (-)

20

9 500

6 300

7 300

7 200

7 000

 skattereduktioner (+)

21

67 800

66 800

66 600

64 100

62 200

 övriga negativa transfereringar (-)

22

1 400

1 600

1 500

1 500

1 500

Hushållsinkomst efter transfereringar (14+15-16)

23

344 800

345 400

339 800

331 700

328 100