Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2013

JO 42 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Antal brukare och maka/make, hushållsmedlemmar och hushåll 2013

10. Number of farmers and spouses, household members and households 2013

Redovisningsgrupp

Totalt antal

Medlemmar per hushåll

Brukare och maka/make

Hushålls-

medlemmar

Hushåll

Kvinnor

Män

Hela riket

46 146

58 440

147 020

64 348

2,28

Riksområden

RO 1

19 641

24 945

62 795

27 430

2,29

RO 2

19 490

24 558

61 854

26 965

2,29

RO 3

7 015

8 937

22 371

9 953

2,25

Åker, hektar

-2,0

2 252

2 512

6 849

2 952

2,32

2,1-5,0

7 682

9 011

22 879

10 355

2,21

5,1-10,0

9 716

11 791

29 459

13 344

2,21

10,1- 20,0

8 458

11 056

26 477

12 173

2,18

20,1-  30,0

4 081

5 522

12 991

5 967

2,18

30,1-  50,0

4 658

6 402

15 457

6 815

2,27

50,1-100,0

5 169

6 930

17 944

7 285

2,46

100,1-200,0

3 049

3 878

11 001

4 056

2,71

200,1-

1 081

1 338

3 963

1 401

2,83

Heltidsjordbruk

10 804

14 195

38 408

14 925

2,57

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

10 702

14 384

34 394

15 466

2,22

Trädgårdsväxter

599

766

1 892

836

2,26

Jordbruks- och trädgårdsväxter

399

482

1 305

514

2,54

Mjölkkor

2 948

4 001

10 929

4 217

2,59

Köttdjur

6 677

9 049

22 662

9 601

2,36

Nötkreatur, blandat

310

438

1 126

453

2,49

Andra husdjur

3 119

3 458

9 798

3 927

2,50

Blandad husdjursskötsel

1 214

1 418

4 041

1 586

2,55

Blandat jordbruk

- mest växtodling

1 090

1 393

3 582

1 500

2,39

- mest husdjur

1 948

2 460

6 463

2 656

2,43

Småbruk

17 140

20 591

50 828

23 592

2,15

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

30-39 år

3 837

4 806

16 018

5 284

3,03

40-49 år

8 934

11 126

38 141

12 204

3,13

50-64 år

18 314

23 423

56 888

25 475

2,23

65-    år

14 508

18 153

33 553

20 287

1,65


10. Forts.

Redovisningsgrupp

Totalt antal

Medlemmar per hushåll

Brukare och maka/make

Hushålls-medlemmar

Hushåll

Kvinnor

Män

Län

Stockholms

1 222

1 431

3 583

1 668

2,15

Uppsala

1 922

2 439

6 141

2 683

2,29

Södermanlands

1 385

1 717

4 202

1 918

2,19

Östergötlands

2 304

2 896

7 433

3 160

2,35

Jönköpings

2 682

3 304

8 738

3 571

2,45

Kronobergs

1 742

2 212

5 624

2 403

2,34

Kalmar

2 242

2 867

7 196

3 144

2,29

Gotlands

1 007

1 303

3 463

1 433

2,42

Blekinge

963

1 303

3 160

1 399

2,26

Skåne

5 507

6 988

17 709

7 673

2,31

Hallands

2 299

2 851

7 308

3 100

2,36

Västra Götalands

9 285

11 923

29 625

13 053

2,27

Värmlands

2 441

3 083

7 580

3 458

2,19

Örebro

1 628

2 017

5 027

2 238

2,25

Västmanlands

1 113

1 429

3 578

1 570

2,28

Dalarnas

1 462

1 824

4 536

2 049

2,21

Gävleborgs

1 694

2 144

5 408

2 385

2,27

Västernorrlands

1 548

1 921

4 821

2 135

2,26

Jämtlands

1 076

1 398

3 547

1 569

2,26

Västerbottens

1 723

2 181

5 470

2 412

2,27

Norrbottens

901

1 209

2 871

1 327

2,16