Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2013

JO 42 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Taxerade förvärvsinkomster för brukare och maka/make 2013 med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per person

11. Assessed incomes from business and employment for farmers and spouses in 2013 distributed by women and men. SEK per person

Redovisningsgrupp

Inkomst per person för brukare och maka/make

Näringsverksamhet

Tjänst

Sammanräknad

förvärvsinkomst

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Hela riket

19 629

63 933

208 184

200 891

227 813

264 825

Riksområden

RO 1

23 669

77 322

206 976

187 646

230 645

264 968

RO 2

16 472

58 166

208 780

207 740

225 252

265 906

RO 3

17 091

42 410

209 907

219 042

226 997

261 452

Åker, hektar

-2,0

17 564

45 522

216 265

244 367

233 829

289 889

2,1-5,0

8 232

23 483

226 581

274 845

234 813

298 327

5,1-10,0

9 240

28 506

220 392

257 826

229 633

286 332

10,1- 20,0

11 886

39 468

210 636

225 053

222 523

264 521

20,1-  30,0

15 941

56 248

204 196

188 610

220 137

244 858

30,1-  50,0

23 423

82 239

196 139

151 668

219 562

233 907

50,1-100,0

38 972

128 880

187 480

104 422

226 451

233 302

100,1-200,0

55 009

169 281

176 957

74 403

231 966

243 684

200,1-

64 171

187 687

185 714

72 305

249 884

259 992

Heltidsjordbruk

47 384

142 641

177 460

88 606

224 844

231 247

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

18 838

75 036

212 454

189 010

231 292

264 045

Trädgårdsväxter

44 230

87 213

183 878

171 208

228 108

258 420

Jordbruks- och trädgårdsväxter

39 910

106 935

177 514

133 957

217 424

240 892

Mjölkkor

70 497

166 645

139 906

47 962

210 403

214 606

Köttdjur

19 762

74 801

200 653

165 230

220 415

240 030

Nötkreatur, blandat

58 035

160 429

143 232

49 194

201 268

209 623

Andra husdjur

17 277

46 772

214 789

230 197

232 066

276 969

Blandad husdjursskötsel

23 808

57 565

188 475

186 518

212 283

244 083

Blandat jordbruk

- mest växtodling

22 257

87 138

198 320

155 350

220 578

242 487

- mest husdjur

23 456

81 232

201 282

157 315

224 738

238 547

Småbruk

8 826

27 203

224 538

264 832

233 363

292 035

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

 

..

30-39 år

16 083

73 053

205 715

225 128

221 798

298 181

40-49 år

22 475

78 050

230 508

222 188

252 983

300 238

50-64 år

24 571

78 707

227 266

188 447

251 837

267 155

65-    år

12 796

33 491

172 441

198 402

185 237

231 894