Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2013

JO 42 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Justerad inkomst av näringsverksamhet samt taxerad inkomst av tjänst 2013 för ensamstående och samtaxerade företagare med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per person

13. Adjusted business income and assessed income from employment 2013 for single and jointly assessed holders distributed by women and men. SEK per person

Redovisningsgrupp

Justerad inkomst av näringsverksamhet

Taxerad inkomst av tjänst

Ensamstående

Samtaxerade

Ensamstående

Samtaxerade

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Hela riket

16 772

56 728

18 547

73 402

 

219 072

183 159

205 305

199 625

Riksområden

 

RO 1

20 944

67 447

25 197

91 060

 

221 707

172 034

206 564

184 294

RO 2

14 537

54 864

13 656

64 760

 

217 809

188 245

205 856

206 686

RO 3

11 852

33 056

17 165

44 492

 

215 615

199 707

201 706

226 051

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2,0

14 639

49 566

24 720

51 501

 

232 566

215 335

217 716

245 336

2,1-5,0

3 853

18 936

5 212

21 339

 

239 266

253 510

231 024

280 720

5,1-10,0

8 877

21 481

9 443

27 472

 

235 804

235 361

216 134

263 758

10,1- 20,0

7 823

31 293

12 805

41 152

 

207 339

202 749

210 956

232 001

20,1-  30,0

23 101

53 518

22 657

62 737

 

193 682

166 581

190 074

195 514

30,1-  50,0

37 335

78 922

38 874

94 805

 

186 396

135 486

157 180

154 033

50,1-100,0

56 398

122 984

64 054

141 278

 

192 497

93 935

140 476

103 679

100,1-200,0

66 800

167 864

69 729

184 981

 

165 918

70 327

127 272

71 673

200,1-

115 645

164 556

39 692

217 461

 

183 882

69 899

176 159

70 227

Heltidsjordbruk

56 993

137 393

66 635

162 002

 

168 117

76 081

126 545

86 410

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

32 527

63 960

20 388

90 985

 

207 634

176 882

209 730

189 174

Trädgårdsväxter

41 365

98 812

39 464

112 074

 

196 267

150 690

151 112

164 702

Jordbruks- och trädgårdsväxter

11 556

76 491

111 192

172 397

 

211 341

120 062

128 848

127 029

Mjölkkor

80 731

156 559

73 946

176 710

 

126 778

37 442

98 010

45 839

Köttdjur

27 535

66 841

32 148

82 367

 

192 432

146 461

173 267

168 529

Nötkreatur, blandat

55 486

166 477

56 531

163 529

 

110 358

37 517

177 371

46 848

Andra husdjur

-3 058

29 531

11 826

58 604

 

231 180

216 904

202 527

221 721

Blandad husdjursskötsel

-2 838

68 818

15 535

69 677

 

213 287

167 455

166 047

183 887

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

10 346

64 988

18 575

100 134

 

179 375

143 633

169 314

150 511

- mest husdjur

8 313

69 767

12 420

85 405

 

187 964

139 525

190 314

153 899

Småbruk

8 720

23 623

9 269

25 546

 

237 854

242 556

230 022

270 942

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-29 år

..

..

..

..

 

..

..

..

..

30-39 år

11 530

63 370

21 518

81 828

 

227 244

198 410

206 962

221 315

40-49 år

13 710

75 285

21 056

90 376

 

247 092

195 871

227 166

219 194

50-64 år

19 115

70 969

21 809

90 853

 

252 156

173 472

216 234

183 841

65-    år

18 008

26 414

10 772

38 562

 

173 983

185 083

169 806

203 619