Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2013

JO 42 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Nettoinkomst av kapital exkl. räntefördelning samt totalt för samtliga inkomstslag 2013 för ensamstående och samtaxerade företagare med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per person

14. Adjusted income from capital and total income 2013 for single and jointly assessed holders distributed by women and men. SEK per person

Redovisningsgrupp

Justerad inkomst av kapital

Totalt för samtliga inkomstslag

Ensamstående

Samtaxerade

Ensamstående

Samtaxerade

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Hela riket

5 659

8 088

-4 337

2 297

241 503

247 975

219 515

275 325

Riksområden

RO 1

6 255

7 492

-7 833

1 356

248 906

246 973

223 928

276 710

RO 2

4 941

8 260

-2 864

3 087

237 287

251 369

216 648

274 533

RO 3

5 903

9 230

-1 128

2 858

233 370

241 993

217 743

273 401

Åker, hektar

 

 

 

 

-2,0

7 953

7 832

-10 691

-1 984

255 159

272 732

231 745

294 854

2,1-5,0

3 419

6 843

-6 325

888

246 539

279 289

229 911

302 947

5,1-10,0

6 018

9 175

-5 320

766

250 700

266 017

220 256

291 996

10,1- 20,0

426

9 614

-4 588

3 857

215 587

243 656

219 173

277 010

20,1-  30,0

13 098

7 392

1 050

3 231

229 881

227 490

213 781

261 483

30,1-  50,0

7 314

9 886

777

5 132

231 044

224 295

196 830

253 970

50,1-100,0

4 541

7 379

822

4 746

253 436

224 298

205 353

249 703

100,1-200,0

24 035

4 887

2 475

2 072

256 753

243 078

199 476

258 726

200,1-

12 242

-4 246

-1 959

-9 424

311 769

230 209

213 892

278 265

Heltidsjordbruk

7 349

5 737

686

1 868

232 459

219 211

193 866

250 281

Driftsinriktning

 

 

 

 

Jordbruksväxter

7 788

8 895

-1 310

4 237

247 949

249 736

228 808

284 397

Trädgårdsväxter

-3 760

19 266

-959

-4 905

233 871

268 768

189 617

271 870

Jordbruks- och trädgårdsväxter

11 929

9 838

-691

644

234 826

206 391

239 349

300 070

Mjölkkor

2 767

6 478

-3 140

973

210 275

200 479

168 816

223 521

Köttdjur

2 179

5 620

-1 125

2 578

222 146

218 922

204 291

253 473

Nötkreatur, blandat

-7 942

1 113

-1 899

5 026

157 902

205 107

232 003

215 403

Andra husdjur

2 451

-2 612

-5 995

-4 731

230 573

243 823

208 358

275 594

Blandad husdjursskötsel

1 947

1 749

-1 873

-2 753

212 396

238 022

179 709

250 810

Blandat jordbruk

 

 

 

 

- mest växtodling

6 822

12 990

-16 646

7 172

196 543

221 611

171 243

257 817

- mest husdjur

14 761

4 828

-2 765

1 923

211 038

214 121

199 968

241 226

Småbruk

6 041

10 390

-5 858

2 567

252 615

276 569

233 433

299 055

Brukarens ålder

 

 

 

 

-29 år

..

..

..

..

..

..

..

..

30-39 år

-12 599

-11 461

-16 652

-16 923

226 176

250 320

211 828

286 221

40-49 år

-8 831

-5 348

-14 025

-9 608

251 971

265 808

234 197

299 962

50-64 år

2 527

8 746

-3 307

2 311

273 798

253 187

234 736

277 005

65-    år

20 426

21 484

9 267

14 523

 

212 418

232 981

189 846

256 704