Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2013

JO 42 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

15. Justerad inkomst av näringsverksamhet, taxerad inkomst av tjänst, nettoinkomst av kapital exkl. räntefördelning samt totalt för samtliga inkomstslag 2013 för samtaxerade maka/make med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per person

15. Adjusted business income and income from capital, income from employment and total income 2013 for jointly assessed spouses of the holders distributed by women and men. SEK per person

Redovisningsgrupp

Justerad inkomst av näringsverksamhet

Taxerad inkomst av tjänst

Justerad inkomst av kapital

Totalt för samtliga inkomstslag

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Hela riket

18 180

28 785

206 808

261 489

-148

-3 065

224 839

287 209

Riksområden

RO 1

22 286

34 567

204 584

265 572

-64

-5 864

226 807

294 276

RO 2

14 691

27 933

207 811

268 251

-247

-1 786

222 256

294 398

RO 3

15 879

19 889

210 703

238 571

-116

-717

226 466

257 743

Åker, hektar

-2,0

15 343

27 062

210 362

284 399

-2 886

-5 268

222 819

306 193

2,1-5,0

4 402

12 824

221 931

295 198

-2 500

-6 064

223 833

301 958

5,1- 10,0

5 463

17 829

217 801

283 763

-2 002

-4 600

221 261

296 992

10,1- 20,0

8 126

25 058

211 171

260 623

589

-1 950

219 887

283 731

20,1- 30,0

14 821

28 182

207 526

234 041

101

3 261

222 448

265 484

30,1- 50,0

20 798

43 184

201 369

214 330

1 646

495

223 813

258 009

50,1-100,0

37 061

74 835

190 687

178 542

2 390

397

230 138

253 774

100,1-200,0

53 209

117 128

181 212

134 532

1 002

2 780

235 422

254 440

200,1-

60 149

134 875

186 454

116 775

608

-3 474

247 211

248 176

Heltidsjordbruk

45 436

88 493

182 801

174 602

1 052

154

229 289

263 250

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

16 556

30 072

213 352

248 726

1 967

838

231 874

279 636

Trädgårdsväxter

48 082

35 985

189 932

242 911

202

-11 152

238 217

267 744

Jordbruks- och trädgårdsväxter

39 506

92 674

181 943

208 213

1 067

-2 384

222 516

298 504

Mjölkkor

67 416

126 473

145 180

123 649

309

-3 004

212 905

247 119

Köttdjur

17 229

38 528

205 001

218 108

70

-1 293

222 301

255 344

Nötkreatur, blandat

60 794

126 288

142 542

164 956

3 532

17 008

206 869

308 252

Andra husdjur

14 737

16 939

214 408

280 260

-3 641

-6 609

225 504

290 590

Blandad husdjursskötsel

22 783

38 088

188 987

232 460

-4 236

7 010

207 534

277 558

Blandat jordbruk

- mest växtodling

25 104

19 354

204 621

231 528

1 233

3 034

230 958

253 916

- mest husdjur

23 759

29 129

204 386

246 335

321

-3 986

228 467

271 478

Småbruk

5 240

17 647

219 581

290 828

-1 341

-4 826

223 480

303 649

Företagarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

..

..

30-39 år

12 792

30 764

 

201 590

298 082

 

-11 745

-14 420

 

202 638

314 426

40-49 år

20 437

32 037

 

228 466

296 128

 

-7 514

-12 249

 

241 388

315 916

50-64 år

23 199

34 441

 

225 417

262 734

 

-581

-1 873

 

248 036

295 301

65- år

11 896

17 716

 

172 510

211 678

 

7 884

9 683

 

192 291

239 077