Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2013

JO 42 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Taxerade förvärvsinkomster m.m. 2013. Kronor per hushåll

2. Assessed incomes from business and employment etc. in 2013. SEK per household

Redovisningsgrupp

Taxerad inkomst av närings-verksamhet

Taxerad inkomst av tjänst

Därav  pension m.m.

Sammanräknad förvärvsinkomst

Taxerad förvärvs-inkomst

Beskattningsbar förvärvs-inkomst

Hela riket

73 316

356 479

90 147

429 794

426 094

374 663

Riksområden

RO 1

88 546

344 047

86 571

432 593

428 769

378 008

RO 2

66 121

364 883

89 986

431 004

427 334

375 435

RO 3

50 834

367 970

100 437

418 804

415 361

363 350

Åker, hektar

-2,0

52 938

394 546

94 582

447 483

443 426

395 311

2,1-5,0

26 972

425 726

113 369

452 698

448 873

397 280

5,1-10,0

32 339

407 681

107 319

440 020

436 211

384 237

10,1-20,0

44 969

372 525

100 682

417 494

413 845

361 496

20,1-30,0

64 281

337 472

87 423

401 752

398 448

346 162

30,1-50,0

94 677

304 212

75 960

398 888

395 605

343 493

50,1-100,0

152 201

268 281

57 493

420 483

416 905

366 169

100,1-200,0

207 115

244 581

42 995

451 697

447 646

398 420

200,1-

232 400

255 107

40 993

487 507

482 707

435 607

Heltidsjordbruk

172 692

250 817

47 075

423 509

419 777

369 797

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

84 181

346 399

91 597

430 580

426 858

375 209

Trädgårdsväxter

112 520

311 694

90 059

424 214

420 898

369 486

Jordbruks- och trädgårdsväxter

132 805

297 390

65 043

430 196

426 341

374 306

Mjölkkor

210 469

187 087

32 295

397 557

394 238

344 679

Köttdjur

85 654

324 348

70 175

410 002

406 471

354 979

Nötkreatur, blandat

200 021

184 564

43 373

384 585

381 809

330 162

Andra husdjur

55 668

398 730

80 054

454 398

449 652

400 364

Blandad husdjursskötsel

71 426

341 215

63 964

412 641

407 966

358 350

Blandat jordbruk

- mest växtodling

99 148

317 453

71 136

416 601

412 921

362 016

- mest husdjur

94 376

326 691

74 470

421 067

417 454

365 524

Småbruk

30 589

412 444

115 527

443 033

439 409

387 372

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

78 144

355 278

1 630

433 422

427 350

393 933

40-49 år

88 388

398 370

3 284

486 758

481 716

442 937

50-64 år

92 027

379 866

26 667

471 893

467 102

425 858

65-    år

39 520

305 453

249 526

344 973

344 179

266 844