Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2013

JO 42 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Hushållsinkomst före transfereringar 2013. Kronor per hushåll

3. Household income before transfers in 2013. SEK per household

Redovisningsgrupp

Taxerad inkomst av tjänst

Allmänna avdrag

Nettoinkomst av näringsverk-

samhet

Nettoförändring

av expansions-medel

Nettoinkomst av kapital

Hushållsinkomst före transfe-reringar

Hela riket

356 479

3 701

61 241

272

15 802

430 093

Riksområden

RO 1

344 047

3 825

76 811

760

16 009

433 803

RO 2

364 883

3 670

54 580

171

15 683

431 646

RO 3

367 970

3 443

36 377

-798

15 556

415 662

Åker, hektar

-2,0

394 546

4 058

42 795

1 742

7 113

442 138

2,1-5,0

425 726

3 824

14 484

432

6 118

442 936

5,1-10,0

407 681

3 809

19 736

160

8 835

432 602

10,1- 20,0

372 525

3 649

32 680

-497

13 229

414 289

20,1-  30,0

337 472

3 305

54 617

219

17 117

406 121

30,1-  50,0

304 212

3 283

84 620

124

24 613

410 286

50,1-100,0

268 281

3 578

142 629

-971

27 652

434 014

100,1-200,0

244 581

4 050

190 388

1 568

34 060

466 546

200,1-

255 107

4 800

206 551

7 402

31 473

495 733

Heltidsjordbruk

250 817

3 732

159 966

1 685

27 969

436 704

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

346 399

3 722

74 221

187

22 833

439 918

Trädgårdsväxter

311 694

3 316

102 669

3 325

15 854

430 226

Jordbruks- och trädgårdsväxter

297 390

3 855

130 580

12 950

26 289

463 355

Mjölkkor

187 087

3 319

192 583

-719

25 642

401 275

Köttdjur

324 348

3 531

73 128

96

17 807

411 848

Nötkreatur, blandat

184 564

2 776

189 465

-2 453

30 315

399 116

Andra husdjur

398 730

4 746

37 560

3 282

1 215

436 040

Blandad husdjursskötsel

341 215

4 676

61 967

330

10 312

409 148

Blandat jordbruk

- mest växtodling

317 453

3 680

85 988

-1 464

23 328

421 625

- mest husdjur

326 691

3 613

78 664

-781

16 615

417 577

Småbruk

412 444

3 624

19 334

-31

10 336

438 459

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

355 278

6 072

61 990

980

-14 562

397 614

40-49 år

398 370

5 041

73 986

1 224

-1 167

467 372

50-64 år

379 866

4 791

79 030

365

18 348

472 819

65-    år

305 453

794

31 178

-511

32 188

367 514