Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2013

JO 42 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Hushållsinkomst med redovisning av transfereringar 2013. Kronor per hushåll

4. Household income before and after transfers in 2013. SEK per household

Redovisningsgrupp

Hushållsinkomst före transfere-

ringar

Transfereringar

Hushållsinkomst efter transfere-

ringar

Positiva, ej skattepliktiga

Skatter och allmän pen-sionsavgift

Övriga negativa transfereringar

Hela riket

430 093

10 117

98 892

1 486

339 832

Riksområden

RO 1

433 803

10 070

100 516

1 571

341 786

RO 2

431 646

10 142

98 294

1 425

342 070

RO 3

415 662

10 176

96 034

1 418

328 387

Åker, hektar

-2,0

442 138

11 720

104 827

2 080

346 951

2,1-5,0

442 936

9 849

102 117

1 755

348 913

5,1-10,0

432 602

9 589

98 816

1 629

341 746

10,1- 20,0

414 289

9 086

93 702

1 264

328 409

20,1-  30,0

406 121

8 627

90 279

1 164

323 304

30,1-  50,0

410 286

9 382

91 016

1 276

327 376

50,1-100,0

434 014

11 274

100 155

1 319

343 815

100,1-200,0

466 546

14 009

114 274

1 557

364 724

200,1-

495 733

15 344

132 257

1 857

376 963

Heltidsjordbruk

436 704

12 714

103 189

1 420

344 809

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

439 918

8 924

100 811

1 322

346 709

Trädgårdsväxter

430 226

10 121

96 809

2 131

341 407

Jordbruks- och trädgårdsväxter

463 355

12 234

107 690

1 768

366 131

Mjölkkor

401 275

12 714

94 767

1 163

318 059

Köttdjur

411 848

10 904

92 651

1 105

328 996

Nötkreatur, blandat

399 116

11 663

91 012

800

318 967

Andra husdjur

436 040

13 145

104 728

2 280

342 178

Blandad husdjursskötsel

409 148

13 862

94 824

1 776

326 411

Blandat jordbruk

- mest växtodling

421 625

10 754

98 058

1 515

332 805

- mest husdjur

417 577

11 736

97 075

1 610

330 629

Småbruk

438 459

9 060

100 503

1 623

345 393

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

30-39 år

397 614

23 003

101 300

4 129

315 187

40-49 år

467 372

22 059

121 724

3 124

364 584

50-64 år

472 819

8 371

122 889

1 256

357 045

65-    år

367 514

1 644

55 356

87

313 714