Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2013

JO 42 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Justerad och samlad inkomst av näringsverksamhet 2013, totalt per hushåll. Kronor per hushåll

6. Adjusted business incomes 2013. SEK per household

Redovisningsgrupp

Justerad inkomst av näringsverksamhet

Samlad inkomst av näringsverksamhet

Heltidsjordbruk1)

Småbruk1)

Samtliga1)

Heltidsjordbruk1)

Småbruk1)

Samtliga1)

Hela riket

181 002

26 002

71 977

185 229

26 494

73 699

Riksområden

RO 1

184 957

34 018

89 210

188 623

34 574

90 851

RO 2

172 270

28 124

64 355

177 348

28 456

66 262

RO 3

189 898

8 719

45 130

194 206

9 450

46 575

Åker, hektar

-2,0

205 890

42 826

53 547

181 570

45 095

53 061

2,1-5,0

150 027

19 708

20 570

135 880

20 043

20 994

5,1-10,0

92 894

25 430

26 704

94 182

25 714

27 084

10,1- 20,0

85 131

29 921

39 844

85 876

30 594

40 433

20,1-  30,0

120 526

49 795

65 191

120 868

48 226

66 219

30,1-  50,0

136 525

64 348

98 609

140 250

67 683

101 525

50,1-100,0

180 248

60 727

156 711

185 743

57 053

161 991

100,1-200,0

220 811

..

215 601

225 791

..

220 666

200,1-

244 232

..

244 110

251 786

..

251 677

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

206 202

.

86 835

217 175

.

90 094

Trädgårdsväxter

165 692

.

123 175

160 199

.

119 664

Jordbruks- och trädgårdsväxter

232 718

.

170 263

227 006

.

165 514

Mjölkkor

211 598

.

210 131

216 028

.

214 536

Köttdjur

146 613

.

84 958

150 525

.

87 522

Nötkreatur, blandat

204 795

.

204 795

210 811

.

210 811

Andra husdjur

152 771

.

49 313

144 216

.

48 358

Blandad husdjursskötsel

138 879

.

73 664

140 908

.

74 579

Blandat jordbruk

- mest växtodling

169 876

.

96 541

175 535

.

99 641

- mest husdjur

152 684

.

88 390

157 085

.

90 622

Småbruk

.

26 002

26 002

.

26 494

26 494

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

168 559

25 726

73 187

162 322

25 086

71 051

40-49 år

201 992

25 770

86 812

203 845

26 246

87 636

50-64 år

200 209

34 326

91 223

207 649

34 882

94 087

65-    år

117 253

18 822

38 954

123 717

19 542

41 101


1)       Hushåll som driver jordbruksföretaget i aktiebolagsform ingår inte.