Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2013

JO 42 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Nettoinkomst av näringsverksamhet 2013. Kronor per hushåll

7. Net business incomes 2013. SEK per household

Redovisningsgrupp

Överskott uppkommet under året

Underskott uppkommet under året

Årets nettoinkomst för jordbrukarhushåll

Taxerad inkomst av

näringsverksamhet

Kvittat mot äldre underskott

Totalt överskott

Hela riket

73 316

12 319

85 635

24 394

61 241

Riksområden

RO 1

88 546

13 213

101 758

24 947

76 811

RO 2

66 121

11 843

77 965

23 385

54 580

RO 3

50 834

11 146

61 980

25 603

36 377

Åker, hektar

-2,0

52 938

12 895

65 833

23 038

42 795

2,1-5,0

26 972

10 496

37 468

22 983

14 484

5,1-10,0

32 339

12 500

44 839

25 104

19 736

10,1- 20,0

44 969

12 287

57 256

24 575

32 680

20,1-  30,0

64 281

11 845

76 126

21 509

54 617

30,1-  50,0

94 677

10 657

105 334

20 713

84 620

50,1-100,0

152 201

11 813

164 014

21 384

142 629

100,1-200,0

207 115

11 314

218 430

28 042

190 388

200,1-

232 400

38 783

271 183

64 632

206 551

Heltidsjordbruk

172 692

13 836

186 528

26 562

159 966

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

84 181

13 408

97 589

23 368

74 221

Trädgårdsväxter

112 520

12 783

125 303

22 635

102 669

Jordbruks- och trädgårdsväxter

132 805

26 611

159 417

28 837

130 580

Mjölkkor

210 469

11 252

221 721

29 138

192 583

Köttdjur

85 654

9 490

95 144

22 017

73 128

Nötkreatur, blandat

200 021

12 996

213 017

23 552

189 465

Andra husdjur

55 668

17 134

72 802

35 242

37 560

Blandad husdjursskötsel

71 426

19 316

90 742

28 776

61 967

Blandat jordbruk

- mest växtodling

99 148

9 977

109 125

23 137

85 988

- mest husdjur

94 376

13 913

108 290

29 625

78 664

Småbruk

30 589

11 305

41 893

22 559

19 334

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

30-39 år

78 144

12 822

90 966

28 976

61 990

40-49 år

88 388

13 485

101 873

27 887

73 986

50-64 år

92 027

12 389

104 416

25 385

79 030

65-    år

39 520

11 504

51 025

19 847

31 178