Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2013

JO 42 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Inkomster av näringsverksamhet 2013. Kronor per hushåll

8. Business incomes 2013. SEK per household

Redovisningsgrupp

Nettoinkomst av

närings-verksamhet

Nettoför-

ändring av

expansions-medel

Ränteför-

delning, netto

Samlad

inkomst av

näringsverk-samhet

Periodiserings-

fond, netto

Justerad inkomst av närings-

verksamhet

Hela riket

61 241

272

12 186

73 699

-1 722

71 977

Riksområden

RO 1

76 811

760

13 280

90 851

-1 641

89 210

RO 2

54 580

171

11 512

66 262

-1 907

64 355

RO 3

36 377

-798

10 996

46 575

-1 445

45 130

Åker, hektar

-2,0

42 795

1 742

8 524

53 061

485

53 547

2,1-5,0

14 484

432

6 077

20 994

-424

20 570

5,1-10,0

19 736

160

7 188

27 084

-380

26 704

10,1- 20,0

32 680

-497

8 249

40 433

-589

39 844

20,1-  30,0

54 617

219

11 382

66 219

-1 028

65 191

30,1-  50,0

84 620

124

16 781

101 525

-2 917

98 609

50,1-100,0

142 629

-971

20 332

161 991

-5 280

156 711

100,1-200,0

190 388

1 568

28 710

220 666

-5 065

215 601

200,1-

206 551

7 402

37 724

251 677

-7 567

244 110

Heltidsjordbruk

159 966

1 685

23 579

185 229

-4 228

181 002

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

74 221

187

15 686

90 094

-3 259

86 835

Trädgårdsväxter

102 669

3 325

13 670

119 664

3 511

123 175

Jordbruks- och trädgårdsväxter

130 580

12 950

21 984

165 514

4 749

170 263

Mjölkkor

192 583

-719

22 672

214 536

-4 405

210 131

Köttdjur

73 128

96

14 299

87 522

-2 565

84 958

Nötkreatur, blandat

189 465

-2 453

23 798

210 811

-6 016

204 795

Andra husdjur

37 560

3 282

7 516

48 358

956

49 313

Blandad husdjursskötsel

61 967

330

12 283

74 579

-916

73 664

Blandat jordbruk

- mest växtodling

85 988

-1 464

15 116

99 641

-3 100

96 541

- mest husdjur

78 664

-781

12 739

90 622

-2 232

88 390

Småbruk

19 334

-31

7 190

26 494

-492

26 002

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

61 990

980

8 081

71 051

2 136

73 187

40-49 år

73 986

1 224

12 426

87 636

-825

86 812

50-64 år

79 030

365

14 692

94 087

-2 864

91 223

65-    år

31 178

-511

10 435

41 101

-2 147

38 954