Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2013

JO 42 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Bruttobelopp för räntefördelning, expansionsmedel och periodiseringsfond 2013. Kronor per hushåll

9. Gross figures for interest adjustment for self-employed, expansion funds and tax allocation reserve 2013. SEK per household

Redovisningsgrupp

Räntefördelning

Expansionsmedel

Periodiseringsfond

Positiv

Negativ

Avsättning

Återföring

Avsättning

Återföring

Hela riket

13 304

1 118

3 689

3 417

10 165

11 887

Riksområden

RO 1

14 966

1 686

4 684

3 923

14 156

15 797

RO 2

12 337

825

3 244

3 073

8 060

9 967

RO 3

11 342

346

2 154

2 952

4 868

6 313

Åker, hektar

-2,0

9 687

1 163

5 104

3 362

8 184

7 698

2,1-5,0

6 413

336

1 713

1 280

2 950

3 374

5,1-10,0

7 498

310

2 377

2 217

3 836

4 215

10,1- 20,0

8 846

596

2 260

2 757

5 188

5 777

20,1-  30,0

12 226

844

2 938

2 718

7 829

8 857

30,1-  50,0

17 862

1 081

3 399

3 275

11 522

14 439

50,1-100,0

22 559

2 227

4 842

5 813

20 906

26 186

100,1-200,0

32 407

3 697

10 075

8 508

35 066

40 131

200,1-

44 884

7 160

20 355

12 953

46 606

54 173

Heltidsjordbruk

26 498

2 919

7 946

6 261

26 787

31 015

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

17 133

1 447

4 600

4 413

12 928

16 186

Trädgårdsväxter

15 887

2 217

11 999

8 674

24 281

20 770

Jordbruks- och trädgårdsväxter

24 660

2 676

16 394

3 443

32 616

27 867

Mjölkkor

26 066

3 393

4 457

5 177

28 119

32 524

Köttdjur

15 101

802

3 576

3 479

9 766

12 331

Nötkreatur, blandat

26 009

2 210

2 769

5 222

26 366

32 382

Andra husdjur

9 030

1 514

5 399

2 118

8 585

7 629

Blandad husdjursskötsel

13 570

1 287

4 005

3 676

8 548

9 464

Blandat jordbruk

- mest växtodling

16 534

1 418

5 453

6 916

15 227

18 326

- mest husdjur

14 352

1 613

3 165

3 946

13 357

15 589

Småbruk

7 569

379

2 088

2 119

3 697

4 189

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

9 111

1 030

3 559

2 579

11 603

9 467

40-49 år

13 766

1 340

4 514

3 289

13 350

14 175

50-64 år

16 212

1 520

4 508

4 142

13 243

16 107

65-    år

10 961

527

2 318

2 830

4 039

6 186