Statens Jordbruksverk                                             3                      JO 42 SM 1701