Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015

JO 42 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8.a. Inkomster av näringsverksamhet 2015. Kronor per hushåll

8.a. Business incomes 2015. SEK per household

Redovisningsgrupp

Nettoinkomst av näringsverksamhet

Nettoförändring av expansionsmedel

Räntefördelning, netto

Samlad inkomst av näringsverksamhet

Periodisering, netto

Justerad inkomst av näringsverksamhet

Hela riket

64 636

-938

13 020

76 718

193

76 911

Riksområden

RO 1

84 641

-110

14 574

99 105

1 140

100 245

RO 2

57 154

-1 419

12 692

68 427

-361

68 066

RO 3

29 891

-1 908

9 632

37 614

-912

36 702

Åker, hektar

-2

41 725

3 284

10 103

55 112

520

55 632

2,1-5,0

18 281

-284

6 123

24 120

-32

24 087

5,1-10,0

18 628

-544

8 124

26 209

216

26 425

10,1-20,0

29 544

-634

9 900

38 810

74

38 884

20,1-30,0

52 626

-1 307

12 520

63 840

-213

63 627

30,1-50,0

86 487

-2 238

16 328

100 578

-1 577

99 001

50,1-100,0

144 449

-3 012

21 089

162 526

-876

161 650

100,1-200,0

208 137

-3 897

28 812

233 052

1 204

234 256

200,1-

246 539

3 382

34 713

284 634

11 808

296 442

Heltidsjordbruk

173 469

-1 284

23 941

196 126

919

197 045

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

78 234

-1 356

16 712

93 590

610

94 200

Trädgårdsväxter

104 284

6 020

18 082

128 387

2 704

131 091

Jordbruks- och trädgårdsväxter

133 797

3 603

26 003

163 404

5 967

169 371

Mjölkkor

198 019

-6 184

21 234

213 069

-1 773

211 296

Köttdjur

80 236

-1 555

16 103

94 784

-865

93 919

Nötkreatur, blandat

204 712

-4 664

21 666

221 713

-885

220 828

Andra husdjur

50 518

4 573

7 448

62 539

2 923

65 462

Blandad husdjursskötsel

60 837

-2 984

12 228

70 082

610

70 692

Blandat jordbruk

- mest växtodling

93 030

-2 166

14 206

105 070

611

105 682

- mest husdjur

93 223

-174

15 138

108 188

955

109 142

Småbruk

18 524

-549

8 018

25 993

-110

25 883

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

59 587

846

9 298

69 731

5 015

74 746

40-49 år

81 264

135

12 174

93 573

2 169

95 742

50-64 år

86 989

-1 294

16 136

101 831

-306

101 525

65-    år

31 788

-1 711

11 227

41 304

-1 912

39 392