Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015

JO 42 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9.b. Bruttobelopp för räntefördelning, expansionsmedel och periodiseringsfond 2014. Kronor per hushåll

9.b. Gross figures for interest adjustment for self-employed, expansion funds and tax allocation reserve 2014. SEK per household

Redovisningsgrupp

Räntefördelning

Expansionsmedel

Periodiseringsfond

Positiv

Negativ

Avsättning

Återföring

Avsättning

Återföring

Hela riket

14 847

1 448

3 021

4 710

11 092

10 953

Riksområden

RO 1

16 354

2 137

3 968

5 409

14 764

14 965

RO 2

14 462

1 112

2 573

4 483

9 446

8 859

RO 3

11 713

449

1 607

3 388

5 374

5 503

Åker, hektar

-2

11 865

1 443

4 774

4 153

8 656

8 443

2,1-5,0

6 767

412

1 606

1 846

3 273

3 581

5,1-10,0

8 519

358

1 375

2 573

4 114

4 154

10,1-20,0

10 219

732

2 158

3 500

5 865

5 864

20,1-30,0

14 307

1 171

2 181

4 571

7 962

8 619

30,1-50,0

19 415

1 444

2 981

5 978

12 337

12 793

50,1-100,0

25 787

2 784

4 220

7 932

22 992

21 980

100,1-200,0

33 884

4 827

7 341

9 939

35 436

34 645

200,1-

41 672

8 622

15 290

17 612

50 782

45 493

Heltidsjordbruk

28 799

3 773

6 024

8 983

28 503

26 865

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

18 778

1 873

3 948

6 106

13 363

14 346

Trädgårdsväxter

19 823

2 942

9 296

9 793

22 011

19 509

Jordbruks- och trädgårdsväxter

22 308

3 623

7 970

7 098

27 492

27 279

Mjölkkor

30 573

4 417

4 411

7 564

34 982

28 806

Köttdjur

16 858

1 054

3 201

5 600

10 802

10 788

Nötkreatur, blandat

30 710

3 326

3 022

10 143

35 061

31 958

Andra husdjur

9 751

2 123

3 287

3 589

8 460

8 029

Blandad husdjursskötsel

13 938

1 430

2 633

3 700

9 877

9 839

Blandat jordbruk

- mest växtodling

16 533

1 563

2 602

7 732

13 629

15 124

- mest husdjur

16 241

2 406

2 410

5 097

13 936

14 412

Småbruk

8 474

409

1 813

2 548

4 141

4 277

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

11 366

1 484

3 996

3 183

12 822

9 144

40-49 år

14 771

1 786

4 135

4 734

14 499

13 060

50-64 år

17 865

1 944

3 383

5 998

14 314

14 448

65-    år

12 567

652

1 707

3 642

4 670

6 217