Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015

JO 42 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10.a. Antal brukare och maka/make, hushållsmedlemmar och hushåll 2015

10.a. Number of farmers and spouses, household members and households 2015

Redovisningsgrupper

Totalt antal

Hushållsmedlemmar per hushåll

Brukare och maka/make

Hushållsmedlemmar

Hushåll

Kvinnor

Män

Hela riket

43 437

54 005

135 310

60 292

2,24

Riksområden

RO 1

18 423

23 042

57 744

25 689

2,25

RO 2

18 410

22 747

57 043

25 303

2,25

RO 3

6 604

8 216

20 523

9 300

2,21

Åker, hektar

-2

2 688

2 964

9 700

4 306

2,25

2,1-5,0

6 885

7 987

21 287

9 805

2,17

5,1-10,0

9 186

10 887

25 697

11 784

2,18

10,1-20,0

7 784

9 934

23 026

10 710

2,15

20,1-30,0

3 732

4 948

11 327

5 304

2,14

30,1-50,0

4 189

5 660

13 438

6 023

2,23

50,1-100,0

4 839

6 422

16 257

6 812

2,39

100,1-200,0

2 934

3 733

10 283

3 975

2,59

200,1-

1 200

1 470

4 295

1 573

2,73

Heltidsjordbruk

10 396

13 442

35 892

14 389

2,49

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

10 138

13 365

31 888

14 655

2,18

Trädgårdsväxter

467

604

1 472

657

2,24

Jordbruks- och trädgårdsväxter

358

458

1 187

490

2,42

Mjölkkor

2 732

3 581

9 669

3 840

2,52

Köttdjur

6 120

8 167

20 336

8 780

2,32

Nötkreatur, blandat

277

380

991

406

2,44

Andra husdjur

2 979

3 266

9 028

3 748

2,41

Blandad husdjursskötsel

1 139

1 296

3 688

1 469

2,51

Blandat jordbruk

- mest växtodling

1 049

1 308

3 344

1 454

2,30

- mest husdjur

1 923

2 415

6 242

2 634

2,37

Småbruk

16 255

19 165

47 465

22 159

2,14

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

30-39 år

3 791

4 581

15 670

5 103

3,07

40-49 år

7 860

9 500

33 024

10 567

3,13

50-64 år

16 692

21 179

50 987

23 398

2,18

65-    år

14 364

17 704

32 878

19 905

1,65


 

 

10.a. Forts

Redovisningsgrupper

Totalt antal

Hushållsmedlemmar per hushåll

Brukare och maka/make

Hushållsmedlemmar

Hushåll

Kvinnor

Män

Län

Stockholms

1 099

1 285

3 183

1 505

2,11

Uppsala

1 783

2 233

5 666

2 501

2,27

Södermanlands

1 300

1 597

3 872

1 818

2,13

Östergötlands

2 173

2 688

6 786

2 990

2,27

Jönköpings

2 567

3 118

8 123

3 405

2,39

Kronobergs

1 625

2 058

5 232

2 243

2,33

Kalmar

2 156

2 659

6 728

2 975

2,26

Gotlands

962

1 232

3 227

1 371

2,35

Blekinge

897

1 187

2 871

1 290

2,23

Skåne

5 125

6 470

16 247

7 185

2,26

Hallands

2 138

2 625

6 683

2 889

2,31

Västra Götalands

8 763

10 928

27 098

12 150

2,23

Värmlands

2 325

2 839

7 066

3 226

2,19

Örebro

1 540

1 913

4 693

2 144

2,19

Västmanlands

1 077

1 330

3 353

1 488

2,25

Dalarnas

1 359

1 674

4 131

1 901

2,17

Gävleborgs

1 588

1 976

4 947

2 246

2,20

Västernorrlands

1 485

1 801

4 532

2 044

2,22

Jämtlands

1 008

1 287

3 250

1 452

2,24

Västerbottens

1 622

2 013

4 998

2 250

2,22

Norrbottens

845

1 092

2 624

1 219

2,15