Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015

JO 42 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10.b. Antal brukare och maka/make, hushållsmedlemmar och hushåll 2014

10.b. Number of farmers and spouses, household members and households 2014

Redovisningsgrupper

Totalt antal

Hushållsmedlemmar per hushåll

Brukare och maka/make

Hushållsmedlemmar

Hushåll

Kvinnor

Män

Hela riket

45 218

56 228

141 333

62 423

2,26

Riksområden

RO 1

19 272

24 056

60 512

26 700

2,27

RO 2

19 081

23 604

59 334

26 091

2,27

RO 3

6 865

8 568

21 487

9 632

2,23

Åker, hektar

-2

2 426

2 661

9 046

4 000

2,26

2,1-5,0

7 307

8 433

22 578

10 292

2,19

5,1-10,0

9 445

11 201

26 565

12 095

2,20

10,1-20,0

8 219

10 562

24 437

11 297

2,16

20,1-30,0

3 940

5 247

12 076

5 592

2,16

30,1-50,0

4 558

6 117

14 610

6 485

2,25

50,1-100,0

5 128

6 759

17 204

7 103

2,42

100,1-200,0

3 070

3 875

10 770

4 096

2,63

200,1-

1 125

1 373

4 047

1 463

2,77

Heltidsjordbruk

10 971

14 163

37 966

15 078

2,52

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

10 842

14 295

34 204

15 500

2,21

Trädgårdsväxter

546

700

1 672

763

2,19

Jordbruks- och trädgårdsväxter

374

458

1 224

492

2,49

Mjölkkor

2 912

3 847

10 422

4 097

2,54

Köttdjur

6 429

8 567

21 419

9 206

2,33

Nötkreatur, blandat

288

397

1 024

421

2,43

Andra husdjur

3 080

3 352

9 439

3 841

2,46

Blandad husdjursskötsel

1 155

1 330

3 778

1 496

2,53

Blandat jordbruk

- mest växtodling

1 100

1 384

3 506

1 493

2,35

- mest husdjur

1 953

2 413

6 319

2 636

2,40

Småbruk

16 539

19 485

48 326

22 478

2,15

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

30-39 år

3 685

4 508

15 311

5 009

3,06

40-49 år

8 468

10 289

35 719

11 356

3,15

50-64 år

17 756

22 447

54 318

24 666

2,20

65-    år

14 642

18 056

33 518

20 242

1,66


 

 

10.b. Forts

Redovisningsgrupper

Totalt antal

Hushållsmedlemmar per hushåll

Brukare och maka/make

Hushållsmedlemmar

Hushåll

Kvinnor

Män

Län

Stockholms

1 178

1 360

3 410

1 600

2,13

Uppsala

1 890

2 348

5 951

2 613

2,28

Södermanlands

1 355

1 663

4 060

1 880

2,16

Östergötlands

2 271

2 819

7 150

3 096

2,31

Jönköpings

2 657

3 215

8 432

3 505

2,41

Kronobergs

1 700

2 139

5 479

2 320

2,36

Kalmar

2 216

2 780

6 977

3 074

2,27

Gotlands

995

1 274

3 347

1 407

2,38

Blekinge

918

1 222

2 948

1 326

2,22

Skåne

5 368

6 749

17 020

7 463

2,28

Hallands

2 226

2 722

6 935

2 975

2,33

Västra Götalands

9 079

11 364

28 260

12 555

2,25

Värmlands

2 421

2 955

7 369

3 353

2,20

Örebro

1 610

1 971

4 899

2 208

2,22

Västmanlands

1 118

1 395

3 490

1 545

2,26

Dalarnas

1 421

1 744

4 340

1 972

2,20

Gävleborgs

1 668

2 064

5 244

2 328

2,25

Västernorrlands

1 502

1 841

4 610

2 068

2,23

Jämtlands

1 047

1 343

3 394

1 514

2,24

Västerbottens

1 701

2 110

5 274

2 349

2,25

Norrbottens

877

1 150

2 744

1 272

2,16