Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015

JO 42 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11.a. Taxerade förvärvsinkomster för brukare och maka/make 2015 med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per person

11.a. Assessed incomes from business and employment for farmers and spouses in 2015 distributed by women and men. SEK per person

Redovisningsgrupp

Inkomst per person för brukare och maka/make

Näringsverksamhet

Tjänst

Sammanräknad förvärvsinkomst

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

 

 

 

 

Kvinnor

Män

Hela riket

21 335

67 437

220 616

210 321

241 952

277 759

Riksområden

RO 1

25 422

81 238

219 732

195 741

245 153

276 979

RO 2

18 349

62 036

221 483

218 303

239 832

280 339

RO 3

18 260

43 689

220 669

229 113

238 929

272 802

Åker, hektar

-2

21 068

49 067

227 503

252 618

248 570

301 685

2,1-5,0

9 661

25 338

237 264

283 875

246 925

309 212

5,1-10,0

11 781

31 574

231 831

269 245

243 612

300 819

10,1-20,0

13 305

41 307

223 726

235 904

237 031

277 211

20,1-30,0

16 589

57 910

216 678

198 778

233 267

256 688

30,1-50,0

23 970

84 016

208 580

162 602

232 550

246 618

50,1-100,0

38 030

130 219

201 442

113 896

239 472

244 114

100,1-200,0

56 276

172 966

194 664

84 757

250 940

257 724

200,1-

66 960

201 390

198 696

78 828

265 656

280 218

Heltidsjordbruk

47 313

147 328

194 365

98 447

241 678

245 775

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

20 442

78 715

224 881

196 919

245 323

275 634

Trädgårdsväxter

50 283

97 522

188 968

164 664

239 250

262 186

Jordbruks- och trädgårdsväxter

38 242

121 608

197 647

136 969

235 889

258 577

Mjölkkor

70 090

166 509

155 271

55 971

225 362

222 480

Köttdjur

21 069

81 069

214 512

173 064

235 581

254 133

Nötkreatur, blandat

61 495

172 171

163 689

52 798

225 184

224 969

Andra husdjur

21 210

52 247

224 506

240 298

245 716

292 544

Blandad husdjursskötsel

26 333

62 254

197 459

197 731

223 792

259 985

Blandat jordbruk

- mest växtodling

23 053

86 837

222 142

164 512

245 195

251 349

- mest husdjur

24 717

93 843

206 313

157 730

231 030

251 572

Småbruk

11 072

29 220

236 126

276 197

247 198

305 417

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

18 798

76 260

217 294

241 429

236 091

317 689

40-49 år

24 484

83 664

247 938

233 419

272 422

317 083

50-64 år

27 064

85 091

242 407

197 871

269 471

282 963

65-    år

13 906

35 230

182 521

204 521

196 428

239 751