Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015

JO 42 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12.b. Antal ensamstående respektive samtaxerade företagare samt antal maka/make 2014 med fördelning på kvinnor och män

12.b. Number of single respectively jointly assessed holders and number of spouses 2014 distributed by women and men

Redovisningsgrupp

Antal företagare

 

Antal maka/make till företagaren

Ensamstående

Samtaxerade

Samtaxerade

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

Hela riket

5 933

16 727

6 581

32 812

32 704

6 689

Riksområden

RO 1

2 511

7 183

2 422

14 393

14 339

2 480

RO 2

2 388

6 825

2 924

13 815

13 769

2 964

RO 3

1 034

2 719

1 235

4 604

4 596

1 245

Åker, hektar

-2

463

702

501

1 457

1 462

502

2,1-5,0

1 293

2 406

1 374

4 644

4 640

1 383

5,1-10,0

1 514

3 261

1 688

6 244

6 243

1 696

10,1-20,0

1 095

3 415

1 185

5 950

5 939

1 197

20,1-30,0

442

1 741

466

3 031

3 032

475

30,1-50,0

416

1 939

491

3 671

3 651

507

50,1-100,0

388

1 970

463

4 304

4 277

485

100,1-200,0

234

978

303

2 572

2 533

325

200,1-

88

315

110

939

927

119

Heltidsjordbruk

868

3 912

1 133

9 056

8 970

1 195

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

1 121

4 501

1 177

8 584

8 544

1 210

Trädgårdsväxter

60

210

94

394

392

96

Jordbruks- och trädgårdsväxter

30

111

50

295

294

52

Mjölkkor

244

1 135

345

2 348

2 323

364

Köttdjur

596

2 700

786

5 064

5 047

803

Nötkreatur, blandat

23

128

32

235

233

34

Andra husdjur

463

728

600

2 022

2 017

602

Blandad husdjursskötsel

154

328

206

794

795

208

Blandat jordbruk

- mest växtodling

106

376

129

873

865

135

- mest husdjur

222

656

242

1 503

1 489

254

Småbruk

2 914

5 854

2 920

10 700

10 705

2 931

Företagarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

467

1 278

726

2 498

2 492

732

40-49 år

1 011

2 792

1 440

6 037

6 017

1 460

50-64 år

2 140

6 701

2 454

13 227

13 162

2 519

65- år

2 155

5 537

1 815

10 688

 

10 672

1 831