Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015

JO 42 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13.b. Justerad inkomst av näringsverksamhet samt taxerad inkomst av tjänst 2014 för ensamstående och samtaxerade företagare med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per person

13.b. Adjusted business income and assessed income from employment 2014 for single and jointly assessed holders distributed by women and men. SEK per person

Redovisningsgrupp

Justerad inkomst av näringsverksamhet

 

Inkomst av tjänst

Ensamstående

Samtaxerade

Ensamstående

Samtaxerade

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Hela riket

17 279

62 707

17 452

79 720

230 156

188 288

209 328

201 858

Riksområden

RO 1

23 351

74 057

20 595

96 975

234 783

176 815

207 429

186 262

RO 2

12 530

59 870

16 967

72 686

227 689

193 729

211 569

209 490

RO 3

13 455

39 877

12 441

46 756

224 598

204 875

207 724

227 823

Åker, hektar

-2

6 028

37 174

14 334

50 970

241 636

229 943

215 776

238 819

2,1-5,0

8 684

18 953

2 850

22 905

247 303

259 919

236 810

283 291

5,1-10,0

6 688

25 816

10 534

28 112

243 072

241 936

224 309

266 734

10,1-20,0

13 438

33 553

8 452

43 766

222 948

210 390

210 584

233 492

20,1-30,0

12 482

52 753

24 887

61 193

207 949

170 654

199 063

200 824

30,1-50,0

52 743

83 816

34 051

99 213

203 278

138 078

165 580

158 755

50,1-100,0

53 352

139 876

57 017

158 380

205 698

98 993

157 999

107 443

100,1-200,0

59 958

193 980

57 208

205 599

188 136

74 860

165 239

73 190

200,1-

22 221

182 851

31 333

252 696

237 104

73 051

176 551

68 704

Heltidsjordbruk

52 658

158 487

53 875

178 766

189 699

81 936

147 977

89 634

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

27 402

69 560

20 700

94 659

225 510

180 477

209 134

191 234

Trädgårdsväxter

45 342

120 473

49 648

111 503

187 493

146 181

148 985

157 541

Jordbruks- och trädgårdsväxter

16 619

102 209

48 313

132 193

234 441

134 344

129 424

133 195

Mjölkkor

63 349

203 140

63 433

219 240

147 519

39 637

137 068

47 308

Köttdjur

25 288

76 001

28 124

89 679

206 569

151 402

184 100

171 425

Nötkreatur, blandat

85 199

194 777

50 938

209 647

151 585

43 834

187 832

45 700

Andra husdjur

3 995

33 557

11 147

48 883

236 619

219 692

207 381

223 346

Blandad husdjursskötsel

6 066

29 710

24 317

72 624

206 280

176 566

167 427

181 384

Blandat jordbruk

- mest växtodling

29 427

80 320

18 800

91 628

219 735

139 477

164 542

159 678

- mest husdjur

17 178

73 031

24 479

109 581

200 583

139 029

186 999

151 217

Småbruk

9 186

21 539

5 941

28 091

247 797

251 210

235 661

273 748

Företagarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

..

..

30-39 år

6 439

79 419

12 505

91 248

229 529

198 076

217 268

229 247

40-49 år

18 240

76 131

21 979

97 048

267 189

199 833

230 054

224 118

50-64 år

19 686

77 262

20 810

100 310

260 350

178 515

225 108

185 887

65- år

18 167

33 120

12 216

42 554

 

183 835

190 368

171 456

203 374