Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015

JO 42 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14.a. Nettoinkomst av kapital exkl. räntefördelning samt totalt för samtliga inkomstslag 2015 för ensamstående och samtaxerade företagare med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per person

14.a. Adjusted income from capital and total income 2015 for single and jointly assessed holders distributed by women and men. SEK per person

Redovisningsgrupp

Justerad inkomst av kapital

 

Totalt för samtliga inkomstslag

Ensamstående

Samtaxerade

Ensamstående

Samtaxerade

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Hela riket

8 339

13 628

247

6 739

258 980

272 205

233 258

294 201

Riksområden

RO 1

11 515

12 777

-112

7 314

272 050

276 765

235 626

301 098

RO 2

5 347

15 056

965

6 025

252 822

274 675

236 726

292 357

RO 3

7 767

12 259

-767

7 099

242 243

253 824

220 178

278 285

Åker, hektar

-2

1 678

11 647

-1 625

-91

273 916

289 536

234 964

307 439

2,1-5,0

5 414

12 599

378

4 889

263 562

299 542

246 158

324 297

5,1-10,0

9 808

13 041

-1 305

6 864

259 034

282 990

236 895

307 867

10,1-20,0

4 995

16 242

949

8 518

245 579

265 557

232 068

289 831

20,1-30,0

11 807

14 297

1 223

8 105

248 497

256 390

220 704

271 948

30,1-50,0

12 954

17 389

2 568

7 408

258 863

242 284

202 307

267 551

50,1-100,0

16 303

14 205

-624

9 328

259 829

256 680

219 903

268 279

100,1-200,0

14 715

5 933

3 305

7 262

270 196

289 462

240 599

290 973

200,1-

13 882

1 293

5 011

-2 661

292 603

284 379

244 486

347 428

Heltidsjordbruk

11 930

9 610

2 024

6 670

253 932

254 574

217 134

281 965

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

13 388

16 725

3 061

10 640

270 464

282 708

237 278

303 181

Trädgårdsväxter

-1 801

8 308

11 244

11 401

230 855

258 348

209 351

292 184

Jordbruks- och trädgårdsväxter

55 955

5 700

4 469

-2 218

300 322

267 276

212 633

285 025

Mjölkkor

4 111

6 691

1 442

2 491

220 740

199 063

214 341

237 058

Köttdjur

9 826

12 522

-791

4 139

242 635

250 516

217 461

271 752

Nötkreatur, blandat

2 559

16 410

13 584

4 416

199 005

249 188

228 461

249 946

Andra husdjur

4 341

4 556

-1 214

3 707

262 214

286 571

223 658

302 267

Blandad husdjursskötsel

3 330

12 325

-1 060

-5 342

229 925

225 913

189 928

260 000

Blandat jordbruk

- mest växtodling

12 911

16 875

-3 228

9 654

228 255

240 471

238 697

290 039

- mest husdjur

2 082

10 474

-6 944

9 147

229 302

249 884

199 014

266 117

Småbruk

7 379

14 727

-49

6 910

266 327

293 843

246 537

316 356

Företagarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

..

..

30-39 år

-5 105

-5 287

-11 814

-6 989

242 999

286 863

217 792

317 081

40-49 år

-2 020

1 953

-5 590

-3 589

293 800

294 969

250 308

326 388

50-64 år

9 035

14 164

71

6 432

290 711

281 459

256 092

302 835

65- år

16 680

24 761

11 152

16 266

 

219 388

244 857

201 323

264 106