Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015

JO 42 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14.b. Nettoinkomst av kapital exkl. räntefördelning samt totalt för samtliga inkomstslag 2014 för ensamstående och samtaxerade företagare med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per person

14.b. Adjusted income from capital and total income 2014 for single and jointly assessed holders distributed by women and men. SEK per person

Redovisningsgrupp

Justerad inkomst av kapital

 

Totalt för samtliga inkomstslag

Ensamstående

Samtaxerade

Ensamstående

Samtaxerade

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Hela riket

5 136

11 781

-1 500

4 034

252 571

262 775

225 281

285 612

Riksområden

RO 1

8 338

11 698

-2 281

2 935

266 472

262 571

225 743

286 171

RO 2

1 979

12 102

-113

4 827

242 199

265 701

228 423

287 003

RO 3

4 620

11 193

-3 266

5 100

242 673

255 945

216 899

279 679

Åker, hektar

-2

2 075

9 153

-273

-2 228

249 739

276 269

229 837

287 562

2,1-5,0

1 671

11 067

-3 693

-9

257 657

289 939

235 967

306 186

5,1-10,0

5 799

12 037

-4 757

3 648

255 559

279 789

230 086

298 494

10,1-20,0

3 969

13 579

1 084

6 398

240 356

257 521

220 120

283 656

20,1-30,0

7 265

11 776

1 261

6 860

227 695

235 182

225 211

268 877

30,1-50,0

8 584

12 994

1 810

6 422

264 605

234 889

201 441

264 391

50,1-100,0

11 069

13 438

-832

5 275

270 118

252 307

214 183

271 098

100,1-200,0

11 902

6 266

5 100

3 811

259 996

275 106

227 547

282 601

200,1-

5 095

381

-5 584

-2 183

264 420

256 283

202 300

319 217

Heltidsjordbruk

5 708

8 283

3 400

3 171

248 064

248 706

205 253

271 571

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

10 681

15 151

1 247

7 797

263 593

265 188

231 081

293 690

Trädgårdsväxter

-14 290

16 490

-5 952

5 732

218 545

283 145

192 681

274 777

Jordbruks- och trädgårdsväxter

7 283

7 164

-9 887

16 391

258 343

243 718

167 850

281 780

Mjölkkor

-576

4 701

237

2 190

210 292

247 478

200 738

268 738

Köttdjur

5 151

10 671

190

2 676

237 008

238 074

212 414

263 780

Nötkreatur, blandat

3 700

1 486

8 383

7 421

240 485

240 097

247 152

262 767

Andra husdjur

-1 708

4 163

-4 038

-476

238 906

257 412

214 489

271 754

Blandad husdjursskötsel

-8 907

11 185

-894

-964

203 439

217 462

190 850

253 044

Blandat jordbruk

- mest växtodling

1 240

8 977

-3 234

4 546

250 401

228 775

180 108

255 852

- mest husdjur

8 462

11 795

-3 328

1 343

226 224

223 855

208 149

262 141

Småbruk

5 595

12 384

-2 400

3 153

262 578

285 132

239 203

304 992

Företagarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

..

..

30-39 år

-7 490

-6 430

-12 604

-14 113

228 477

271 064

217 170

306 383

40-49 år

-8 088

-2 231

-7 323

-7 063

277 341

273 733

244 710

314 104

50-64 år

1 131

12 705

-2 697

4 649

281 167

268 481

243 221

290 846

65- år

18 947

24 160

9 963

13 972

 

220 949

247 648

193 636

259 900