Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015

JO 42 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15.a. Justerad inkomst av näringsverksamhet, taxerad inkomst av tjänst, nettoinkomst av kapital exkl. räntefördelning samt totalt för samtliga inkomstslag 2015 för samtaxerade maka/make med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per person

15.a. Adjusted business income and income from capital, income from employment and total income 2015 for jointly assessed spouses of the holders distributed by women and men. SEK per person

Redovisningsgrupp

Justerad inkomst av näringsverksamhet

 

Inkomst av tjänst

 

Justerad inkomst av kapital

 

Totalt för samtliga inkomstslag

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

Hela riket

19 830

29 576

218 159

264 216

2 086

3 917

240 076

297 709

Riksområden

RO 1

25 232

39 430

216 560

265 095

2 927

3 365

244 719

307 890

RO 2

16 165

28 019

219 205

268 772

1 341

4 443

236 711

301 234

RO 3

14 048

13 483

219 986

251 351

1 710

3 749

235 744

268 584

Åker, hektar

-2

18 475

30 674

219 825

287 106

2 354

2 987

240 654

320 767

2,1-5,0

5 863

10 194

229 428

299 868

-386

1 440

234 905

311 502

5,1-10,0

6 884

12 524

228 717

297 334

633

2 164

236 235

312 021

10,1-20,0

8 129

20 039

223 173

267 515

2 115

3 216

233 417

290 770

20,1-30,0

12 978

32 020

217 182

243 405

3 230

9 121

233 390

284 547

30,1-50,0

21 242

38 458

212 529

231 577

2 901

5 236

236 672

275 271

50,1-100,0

36 113

75 062

205 046

179 226

4 847

7 974

246 006

262 261

100,1-200,0

60 756

90 567

196 906

150 769

2 624

12 341

260 286

253 677

200,1-

77 861

165 061

199 628

130 387

2 773

3 355

280 263

298 803

Heltidsjordbruk

49 659

81 510

199 020

174 035

3 456

7 375

252 135

262 919

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

18 512

34 841

224 796

252 000

4 311

7 253

247 619

294 095

Trädgårdsväxter

58 996

16 909

191 117

209 932

5 321

3 758

255 433

230 600

Jordbruks- och trädgårdsväxter

44 983

36 771

207 224

217 046

5 670

19 874

257 878

273 691

Mjölkkor

71 858

114 035

156 339

127 141

3 815

3 358

232 011

244 534

Köttdjur

19 216

30 881

217 921

220 003

962

3 377

238 100

254 261

Nötkreatur, blandat

63 318

114 991

167 353

123 923

2 314

2 864

232 985

241 778

Andra husdjur

23 683

15 732

221 972

293 877

1 473

4 211

247 128

313 820

Blandad husdjursskötsel

21 716

30 910

202 388

254 324

-3 549

1 508

220 555

286 741

Blandat jordbruk

- mest växtodling

23 786

38 550

224 753

235 782

3 883

6 528

252 421

280 859

- mest husdjur

23 230

58 278

209 264

232 911

2 897

5 469

235 391

296 658

Småbruk

5 802

16 624

229 544

298 639

635

2 410

235 981

317 673

Företagarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

..

..

30-39 år

8 782

22 669

212 857

306 263

-7 290

-10 171

214 349

318 761

40-49 år

23 943

41 525

245 185

296 428

-5 499

-4 798

263 630

333 155

50-64 år

26 294

36 238

239 737

270 758

1 456

4 649

267 488

311 645

65- år

13 415

15 852

 

181 986

214 069

 

9 141

16 517

 

204 542

246 438