Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015

JO 42 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

15.b. Justerad inkomst av näringsverksamhet, taxerad inkomst av tjänst, nettoinkomst av kapital exkl. räntefördelning samt totalt för samtliga inkomstslag 2014 för samtaxerade maka/make med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per person

15.b. Adjusted business income and income from capital, income from employment and total income 2014 for jointly assessed spouses of the holders distributed by women and men. SEK per person

Redovisningsgrupp

Justerad inkomst av näringsverksamhet

 

Inkomst av tjänst

 

Justerad inkomst av kapital

 

Totalt för samtliga inkomstslag

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

Hela riket

20 125

29 564

211 747

256 472

800

659

232 671

286 695

Riksområden

RO 1

24 217

34 758

210 353

258 978

1 160

-840

235 730

292 895

RO 2

16 969

29 511

212 364

259 302

473

2 178

229 807

290 990

RO 3

16 782

19 350

214 257

244 714

649

10

231 688

264 074

Åker, hektar

-2

17 673

23 493

214 617

278 309

-2 928

-269

229 361

301 533

2,1-5,0

4 972

10 045

225 071

292 663

-618

-1 617

229 424

301 091

5,1-10,0

4 699

18 489

222 049

286 355

-968

-1 610

225 781

303 235

10,1-20,0

9 526

23 831

217 831

259 151

985

-320

228 342

282 662

20,1-30,0

15 853

27 667

210 641

244 013

1 773

7 273

228 267

278 954

30,1-50,0

22 458

35 171

206 625

225 278

2 483

845

231 566

261 294

50,1-100,0

40 653

83 522

195 889

169 630

2 992

7 489

239 533

260 641

100,1-200,0

59 861

89 236

187 833

147 001

2 128

6 815

249 822

243 052

200,1-

72 840

99 873

194 601

123 521

878

1 601

268 319

224 995

Heltidsjordbruk

50 346

76 065

190 421

170 765

1 862

4 565

242 629

251 395

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

19 406

31 412

218 668

248 829

3 471

4 245

241 544

284 486

Trädgårdsväxter

55 129

25 992

197 263

220 946

157

1 604

252 549

248 542

Jordbruks- och trädgårdsväxter

37 802

36 970

190 135

178 286

6 185

10 781

234 122

226 037

Mjölkkor

80 886

100 266

147 870

128 426

1 291

1 861

230 046

230 553

Köttdjur

18 962

40 624

210 888

221 598

-191

2 501

229 659

264 723

Nötkreatur, blandat

61 163

171 462

155 032

109 471

-267

10 854

215 927

291 787

Andra husdjur

15 730

22 583

219 555

283 347

-2 737

-1 244

232 548

304 686

Blandad husdjursskötsel

21 210

45 487

196 380

225 801

-3 662

-2 703

213 929

268 585

Blandat jordbruk

- mest växtodling

24 626

6 741

212 100

224 013

3 180

2 516

239 906

233 270

- mest husdjur

22 082

32 952

207 327

223 291

465

2 761

229 874

259 005

Småbruk

5 487

16 405

223 150

290 250

-216

-1 434

228 421

305 220

Företagarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

..

..

30-39 år

11 047

30 039

208 026

297 748

-9 674

-15 099

209 399

312 688

40-49 år

23 623

40 499

235 452

292 003

-7 307

-8 890

251 768

323 613

50-64 år

26 122

35 877

232 130

260 938

-312

895

257 940

297 710

65- år

13 567

14 478

 

176 260

207 145

 

9 223

14 270

 

199 050

235 893