Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015

JO 42 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3.b. Hushållsinkomst före transfereringar 2014. Kronor per hushåll

3.b. Household income before transfers in 2014. SEK per household

Redovisningsgrupper

Inkomst av tjänst

Allmänna avdrag

Nettoinkomst av näringsverksamhet

Nettoförändring av expansionsmedel

Nettoinkomst av kapital

Hushållsinkomst före transfereringar

Hela riket

364 218

3 635

66 063

-1 689

20 007

444 963

Riksområden

RO 1

351 677

3 709

82 576

-1 440

20 717

449 821

RO 2

373 163

3 598

59 239

-1 910

20 202

447 097

RO 3

374 744

3 532

38 779

-1 781

17 513

425 723

Åker, hektar

-2

397 138

3 901

39 701

621

10 604

444 165

2,1-5,0

433 498

3 773

16 017

-240

8 701

454 203

5,1-10,0

417 330

3 881

20 980

-1 198

12 793

446 023

10,1-20,0

382 137

3 525

34 831

-1 342

17 965

430 065

20,1-30,0

346 667

3 217

54 041

-2 390

23 009

418 109

30,1-50,0

315 400

3 249

89 245

-2 997

28 143

426 541

50,1-100,0

275 578

3 493

152 808

-3 712

33 286

454 466

100,1-200,0

252 840

3 788

204 079

-2 597

36 860

487 394

200,1-

260 558

4 511

228 335

-2 322

34 180

516 239

Heltidsjordbruk

260 916

3 561

172 069

-2 959

32 069

458 535

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

355 447

3 671

78 255

-2 158

29 291

457 162

Trädgårdsväxter

307 005

2 938

116 099

-497

23 777

443 445

Jordbruks- och trädgårdsväxter

305 809

4 157

119 763

872

36 465

458 752

Mjölkkor

193 845

3 176

220 616

-3 154

30 273

438 404

Köttdjur

332 774

3 429

78 886

-2 399

21 360

427 192

Nötkreatur, blandat

197 992

2 647

211 405

-7 121

33 889

433 517

Andra husdjur

408 869

4 140

39 666

-303

5 976

450 068

Blandad husdjursskötsel

345 850

3 945

59 545

-1 067

11 636

412 019

Blandat jordbruk

- mest växtodling

330 504

3 661

87 055

-5 130

22 279

431 047

- mest husdjur

323 649

3 439

91 148

-2 687

19 104

427 776

Småbruk

421 113

3 724

19 253

-735

13 342

449 249

Brukarens ålder

- 29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

368 989

6 103

65 222

813

-8 182

420 740

40-49 år

413 066

5 152

79 746

-599

2 988

490 048

50-64 år

386 944

4 630

85 661

-2 615

22 502

487 862

65-    år

311 105

803

35 151

-1 935

35 096

378 614