Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015

JO 42 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4.a. Hushållsinkomst med redovisning av transfereringar 2015. Kronor per hushåll

4.a. Household income before and after transfers in 2015. SEK per household

Redovisningsgrupp

Hushållsinkomst före transfereringar

Transfereringar

Hushållsinkomst efter transfereringar

Positiva, ej skattepliktiga

Skatter och allmän pensionsavgifter

Övriga negativa transfereringar

Hela riket (gällande LBR-def.)

458 495

10 242

101 658

1 528

365 551

Riksområden

RO 1

468 510

10 343

103 768

1 624

373 461

RO 2

459 555

10 114

101 589

1 450

366 630

RO 3

428 044

10 315

96 036

1 480

340 843

Åker, hektar

-2

466 512

11 515

106 639

2 236

369 152

2,1-5,0

470 650

9 479

103 242

1 737

375 150

5,1-10,0

460 429

9 888

102 656

1 636

366 025

10,1-20,0

439 777

9 273

95 934

1 347

351 770

20,1-30,0

429 092

8 667

92 053

1 180

344 526

30,1-50,0

436 247

9 493

94 165

1 244

350 331

50,1-100,0

459 993

11 300

102 576

1 333

367 384

100,1-200,0

505 150

13 944

116 294

1 535

401 265

200,1-

548 989

15 924

134 917

2 286

427 710

Heltidsjordbruk

476 140

12 690

107 321

1 526

379 984

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

468 253

9 139

103 322

1 344

372 726

Trädgårdsväxter

456 382

11 149

99 061

2 015

366 455

Jordbruks- och trädgårdsväxter

476 729

12 069

110 306

2 251

376 241

Mjölkkor

424 002

12 715

95 825

1 140

339 753

Köttdjur

442 894

10 845

96 336

1 193

356 210

Nötkreatur, blandat

436 733

12 924

96 646

902

352 110

Andra husdjur

479 897

12 973

110 343

2 265

380 262

Blandad husdjursskötsel

426 492

13 557

97 374

2 043

340 631

Blandat jordbruk

- mest växtodling

454 259

10 735

99 257

1 918

363 819

- mest husdjur

446 004

11 773

98 581

1 555

357 641

Småbruk

464 554

9 292

103 000

1 644

369 202

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

30-39 år

438 396

24 394

111 595

4 029

347 166

40-49 år

512 070

23 159

130 609

3 359

401 261

50-64 år

507 031

8 476

129 102

1 371

385 034

65-    år

384 580

1 703

52 407

106

333 770