Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015

JO 42 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.a. Hushållsinkomst efter transfereringar 2013–2015 med uppdelning på inkomstkomponenter. Kronor per hushåll

1.a. Specified household incomes after transfers 2013–2015. SEK per household

Redovisningsgrupp

 

Rad

 

Heltidsjordbruk1)

 

2015

Småbruk1)

 

 2015

Samtliga1)

2015

2014

2013

Inkomst av tjänst (+)

1

269 800

430 700

372 700

364 200

356 500

Allmänna avdrag (-)

2

800

1 400

1 200

3 600

3 700

Inkomst av näringsverksamhet

Överskott (+)

3

195 400

47 600

92 400

91 000

85 600

Underskott (-)

4

21 900

29 100

27 700

24 900

24 400

Nettoinkomst av näringsverksamhet (5=3-4)

5

173 500

18 500

64 600

66 100

61 200

Därav nettoförändring av periodiseringsfond (+/-)

6

900

-100

200

100

-1 700

Nettoförändring av expansionsmedel (+/-)

7

-1 300

-500

-900

-1 700

300

Kapitalinkomster

Överskott (+)

8

50 100

31 900

37 700

36 900

33 700

Underskott(-)

9

15 200

14 600

14 400

16 900

17 900

Nettoinkomst av kapital (10=8-9)

10

34 900

17 200

23 300

20 000

15 800

Därav räntefördelning

 Positiv (+)

11

26 300

8 300

14 000

14 800

13 300

 Negativ (-)

12

2 400

300

1 000

1 400

1 100

 Räntefördelning, netto (13=11-12)

13

23 900

8 000

13 000

13 400

12 200

Hushållsinkomst före transfereringar (14=1-2+5+7+10)

14

476 100

464 600

458 500

445 000

430 100

Skattefria positiva transfereringar (+)

15

12 700

9 300

10 200

10 200

10 100

Negativa transfereringar (-)

16

108 800

104 600

103 200

99 600

100 400

Därav

 allmän pensionsavgift (-)

17

26 800

22 600

23 600

23 300

22 800

 skatt på förvärvsinkomster (-)

18

131 800

139 200

133 700

129 600

125 300

 skatt på kapitalinkomster (-)

19

15 000

9 500

11 200

11 000

10 100

 övriga skatter (-)

20

8 900

6 300

7 200

7 000

7 300

 skattereduktioner (+)

21

75 200

74 600

74 100

72 800

66 600

 övriga negativa transfereringar (-)

22

1 500

1 600

1 500

1 500

1 500

Hushållsinkomst efter transfereringar (14+15-16)

23

380 000

369 200

365 600

355 500

339 800


1)     Hushåll som driver jordbruksföretaget i aktiebolagsform ingår inte