Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015

JO 42 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6.a. Justerad och samlad inkomst av näringsverksamhet 2015, totalt per hushåll. Kronor per hushåll

6.a. Adjusted business incomes 2015. SEK per household

Redovisningsgrupp

Justerad inkomst av näringsverksamhet

Samlad inkomst av näringsverksamhet

Heltidsjordbruk1)

Småbruk1)

Samtliga1)

Heltidsjordbruk1)

Småbruk1)

Samtliga1)

Hela riket

197 045

25 883

76 911

196 126

25 993

76 718

Riksområden

RO 1

212 087

31 727

100 245

209 231

31 462

99 105

RO 2

178 684

31 694

68 066

179 750

31 949

68 427

RO 3

178 352

4 327

36 702

181 134

4 716

37 614

Åker, hektar

-2

352 064

33 111

55 632

343 608

33 228

55 112

2,1-5,0

202 510

23 241

24 087

177 596

23 504

24 120

5,1-10,0

84 632

24 949

26 425

83 143

25 011

26 209

10,1- 20,0

108 847

27 152

38 884

107 693

27 227

38 810

20,1- 30,0

120 556

37 223

63 627

120 107

37 347

63 840

30,1- 50,0

135 305

84 560

99 001

137 180

82 944

100 578

50,1-100,0

182 561

28 106

161 650

184 379

12 643

162 526

100,1-200,0

236 385

..

234 256

235 065

..

233 052

200,1-

298 764

..

296 442

286 918

..

284 634

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

220 872

.

94 200

217 808

.

93 590

Trädgårdsväxter

179 815

.

131 091

177 092

.

128 387

Jordbruks- och trädgårdsväxter

227 623

.

169 371

219 357

.

163 404

Mjölkkor

212 400

.

211 296

214 177

.

213 069

Köttdjur

161 209

.

93 919

162 228

.

94 784

Nötkreatur, blandat

220 828

.

220 828

221 713

.

221 713

Andra husdjur

257 368

.

65 462

244 235

.

62 539

Blandad husdjursskötsel

140 757

.

70 692

138 590

.

70 082

Blandat jordbruk

- mest växtodling

215 238

.

105 682

211 869

.

105 070

- mest husdjur

174 241

.

109 142

174 663

.

108 188

Småbruk

.

25 883

25 883

.

25 993

25 993

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

185 539

11 385

74 746

173 270

9 726

69 731

40-49 år

222 917

26 313

95 742

218 642

25 429

93 573

50-64 år

220 926

41 667

101 525

222 676

41 591

101 831

65-    år

128 592

15 821

39 392

132 966

16 976

41 304