Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015

JO 42 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6.b. Justerad och samlad inkomst av näringsverksamhet 2014, totalt per hushåll. Kronor per hushåll

6.b. Adjusted business incomes 2014. SEK per household

Redovisningsgrupp

Justerad inkomst av näringsverksamhet

Samlad inkomst av näringsverksamhet

Heltidsjordbruk1)

Småbruk1)

Samtliga1)

Heltidsjordbruk1)

Småbruk1)

Samtliga1)

Hela riket

195 775

26 433

77 912

194 137

26 567

77 773

Riksområden

RO 1

197 509

34 604

95 153

197 015

34 633

95 353

RO 2

191 307

28 073

71 266

187 848

28 298

70 679

RO 3

201 633

10 289

48 134

199 991

10 393

48 262

Åker, hektar

-2

190 714

43 189

50 958

180 420

44 151

50 745

2,1-5,0

159 919

19 789

21 824

158 148

20 144

22 132

5,1-10,0

205 520

25 787

27 903

206 408

25 713

27 944

10,1- 20,0

96 644

30 094

42 976

94 422

29 970

42 975

20,1- 30,0

106 336

54 691

64 130

107 284

53 502

64 786

30,1- 50,0

143 774

92 627

103 763

143 852

92 290

104 219

50,1-100,0

197 358

46 827

173 111

195 411

41 787

172 099

100,1-200,0

235 410

26 433

231 330

234 294

26 567

230 539

200,1-

265 279

..

264 351

259 964

..

259 062

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

213 861

.

92 019

215 894

.

93 002

Trädgårdsväxter

180 605

.

134 985

175 935

.

132 483

Jordbruks- och trädgårdsväxter

181 111

.

139 533

179 135

.

139 320

Mjölkkor

251 272

.

249 795

244 998

.

243 618

Köttdjur

157 958

.

92 306

157 086

.

92 291

Nötkreatur, blandat

234 771

.

234 771

231 668

.

231 668

Andra husdjur

139 663

.

47 423

137 544

.

46 992

Blandad husdjursskötsel

135 197

.

71 025

136 193

.

70 987

Blandat jordbruk

.

.

- mest växtodling

158 437

.

95 400

161 126

.

96 895

- mest husdjur

162 687

.

101 820

163 542

.

102 296

Småbruk

.

.

26 447

.

.

26 583

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

180 285

22 218

79 594

170 630

21 699

75 917

40-49 år

219 365

28 992

93 570

215 537

28 675

92 131

50-64 år

220 007

31 930

98 832

219 726

32 162

98 966

65-    år

123 308

21 420

43 585

127 135

21 908

45 132


1)     Hushåll som driver jordbruksföretaget i aktiebolagsform ingår inte