Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015

JO 42 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7.a. Nettoinkomst av näringsverksamhet 2015. Kronor per hushåll

7.a. Net business incomes 2015. SEK per household

Redovisningsgrupp

Överskott uppkommet under året

Underskott uppkommet under året

Årets nettoinkomst för jordbrukarhushåll

Taxerad inkomst av näringsverksamhet

Kvittat mot äldre underskott

Totalt överskott

Hela riket

77 677

14 679

92 356

27 720

64 636

Riksområden

RO 1

93 608

16 012

109 620

24 979

84 641

RO 2

70 778

14 499

85 277

28 123

57 154

RO 3

52 568

11 496

64 064

34 174

29 891

Åker, hektar

-2

58 911

16 562

75 473

33 748

41 725

2,1-5,0

29 540

16 473

46 013

27 732

18 281

5,1-10,0

37 279

11 869

49 148

30 520

18 628

10,1- 20,0

47 540

12 188

59 728

30 185

29 544

20,1- 30,0

65 552

13 596

79 148

26 522

52 626

30,1- 50,0

97 142

12 467

109 609

23 122

86 487

50,1-100,0

151 942

14 144

166 086

21 637

144 449

100,1-200,0

209 196

20 436

229 633

21 496

208 137

200,1-

245 628

39 808

285 435

38 897

246 539

Heltidsjordbruk

176 496

18 912

195 408

21 939

173 469

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

88 255

15 122

103 377

25 142

78 234

Trädgårdsväxter

127 936

12 062

139 998

35 714

104 284

Jordbruks- och trädgårdsväxter

145 998

20 112

166 110

32 313

133 797

Mjölkkor

209 544

13 805

223 350

25 331

198 019

Köttdjur

92 662

12 805

105 467

25 231

80 236

Nötkreatur, blandat

206 418

10 473

216 891

12 180

204 712

Andra husdjur

63 473

21 955

85 428

34 910

50 518

Blandad husdjursskötsel

78 139

15 011

93 150

32 313

60 837

Blandat jordbruk

- mest växtodling

98 022

26 296

124 318

31 288

93 030

- mest husdjur

106 959

13 486

120 444

27 221

93 223

Småbruk

34 150

13 448

47 597

29 073

18 524

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

30-39 år

83 561

11 313

94 874

35 287

59 587

40-49 år

94 955

17 520

112 475

31 211

81 264

50-64 år

98 775

15 588

114 363

27 374

86 989

65-    år

41 904

13 495

55 398

23 610

31 788