Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015

JO 42 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7.b. Nettoinkomst av näringsverksamhet 2014. Kronor per hushåll

7.b. Net business incomes 2014. SEK per household

Redovisningsgrupp

Överskott uppkommet under året

Underskott uppkommet under året

Årets nettoinkomst för jordbrukarhushåll

Taxerad inkomst av näringsverksamhet

Kvittat mot äldre underskott

Totalt överskott

Hela riket

78 367

12 595

90 963

24 900

66 063

Riksområden

RO 1

93 608

13 234

106 842

24 265

82 576

RO 2

71 365

12 579

83 944

24 705

59 239

RO 3

55 091

10 872

65 963

27 185

38 779

Åker, hektar

-2

60 220

11 489

71 709

32 007

39 701

2,1-5,0

28 887

11 376

40 263

24 246

16 017

5,1-10,0

35 758

12 122

47 880

26 900

20 980

10,1- 20,0

48 753

12 077

60 830

25 999

34 831

20,1- 30,0

66 362

11 944

78 306

24 266

54 041

30,1- 50,0

99 699

11 188

110 887

21 642

89 245

50,1-100,0

158 025

12 416

170 441

17 633

152 808

100,1-200,0

211 545

14 747

226 292

22 213

204 079

200,1-

241 158

34 991

276 149

47 815

228 335

Heltidsjordbruk

178 673

15 924

194 597

22 528

172 069

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

88 779

12 734

101 512

23 258

78 255

Trädgårdsväxter

124 474

11 038

135 511

19 413

116 099

Jordbruks- och trädgårdsväxter

139 357

10 242

149 599

29 835

119 763

Mjölkkor

219 653

20 299

239 952

19 336

220 616

Köttdjur

90 708

10 554

101 262

22 376

78 886

Nötkreatur, blandat

216 590

7 566

224 156

12 751

211 405

Andra husdjur

60 370

15 239

75 609

35 943

39 666

Blandad husdjursskötsel

80 223

13 427

93 650

34 105

59 545

Blandat jordbruk

- mest växtodling

101 304

14 162

115 466

28 410

87 055

- mest husdjur

103 425

15 281

118 706

27 558

91 148

Småbruk

33 389

11 205

44 594

25 340

19 253

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

30-39 år

84 481

11 628

96 109

30 886

65 222

40-49 år

95 193

13 519

108 712

28 966

79 746

50-64 år

97 888

13 333

111 221

25 560

85 661

65-    år

43 427

11 366

54 793

19 641

35 151