Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015

JO 42 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8.b. Inkomster av näringsverksamhet 2014. Kronor per hushåll

8.b. Business incomes 2014. SEK per household

Redovisningsgrupp

Nettoinkomst av näringsverksamhet

Nettoförändring av expansionsmedel

Räntefördelning, netto

Samlad inkomst av näringsverksamhet

Periodisering, netto

Justerad inkomst av näringsverksamhet

Hela riket

66 063

-1 689

13 399

77 773

140

77 912

Riksområden

RO 1

82 576

-1 440

14 217

95 353

-201

95 153

RO 2

59 239

-1 910

13 350

70 679

587

71 266

RO 3

38 779

-1 781

11 264

48 262

-128

48 134

Åker, hektar

-2

39 701

621

10 422

50 745

213

50 958

2,1-5,0

16 017

-240

6 355

22 132

-307

21 824

5,1-10,0

20 980

-1 198

8 162

27 944

-41

27 903

10,1-20,0

34 831

-1 342

9 487

42 975

1

42 976

20,1-30,0

54 041

-2 390

13 136

64 786

-657

64 130

30,1-50,0

89 245

-2 997

17 971

104 219

-456

103 763

50,1-100,0

152 808

-3 712

23 004

172 099

1 012

173 111

100,1-200,0

204 079

-2 597

29 057

230 539

791

231 330

200,1-

228 335

-2 322

33 050

259 062

5 289

264 351

Heltidsjordbruk

172 069

-2 959

25 027

194 137

1 638

195 775

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

78 255

-2 158

16 906

93 002

-983

92 019

Trädgårdsväxter

116 099

-497

16 881

132 483

2 503

134 985

Jordbruks- och trädgårdsväxter

119 763

872

18 685

139 320

213

139 533

Mjölkkor

220 616

-3 154

26 156

243 618

6 177

249 795

Köttdjur

78 886

-2 399

15 805

92 291

15

92 306

Nötkreatur, blandat

211 405

-7 121

27 384

231 668

3 103

234 771

Andra husdjur

39 666

-303

7 628

46 992

431

47 423

Blandad husdjursskötsel

59 545

-1 067

12 508

70 987

38

71 025

Blandat jordbruk

- mest växtodling

87 055

-5 130

14 969

96 895

-1 495

95 400

- mest husdjur

91 148

-2 687

13 835

102 296

-476

101 820

Småbruk

19 253

-735

8 065

26 583

-136

26 447

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

65 222

813

9 882

75 917

3 678

79 594

40-49 år

79 746

-599

12 984

92 131

1 439

93 570

50-64 år

85 661

-2 615

15 920

98 966

-134

98 832

65-    år

35 151

-1 935

11 915

45 132

-1 547

43 585